top of page

(Söderberg, Hjalmar) - Carl G. Laurin (red.): Vängåvan till Hjalmar Söderbergs 50-årsdag den 2 juli 1919.

 

Stockholm 1919. 4:o. [iv] + 164 sid. + [6] sid. (subskribentförteckning) + 1 signerat träsnitt av Sigge Bergström + 2 signerade litografier av Albert Engström resp. Yngve Berg + 2 signerade torrnålsgravyrer av Torsten Schonberg resp. Axel Fridell + 1 osignerad etsning av Carl Larsson + planscher (delvis i färg) och fotogravyrer. Texten med kapitelanfanger i rött.

 

Bunden med främre omslaget i ett trevligt samtida halvskinnband i ljus kalv, inlagan oskuren frånsett övre guldsnitt, ryggen lätt fläckad och aningen blekt, bandet med enstaka obetydliga ytliga nötningar. Med ett tryckt följebrev till subskribenter på fint oskuret handgjort Lessebo-papper inbundet först, med mottagarens namn handskrivet (”H. Herr A. Forsner”) och signerat av Laurin. Två Forssner är upptagna i subskribentförteckningen, men med förnamnen Hjalmar och Tom, av vilka den sistnämnde dock var A(-dvokat).

 

Privattryck i 300 nr. ex., av vilka detta är nr 76. Med textbidrag av Carl G. Laurin, Henrik Schück, Georg Brandes, Gunnar Heiberg, Werner Söderhjelm, Verner von Heidenstam, Albert Engström, Sigrid Siwertz, Tor Hedberg, Ruben G:son Berg, Ragnar Östberg, E. A. Karlfeldt, Ellen Key, Henning Berger, Bo Bergman.

 

Haskel 146.

 

ENGLISH:

 

(Söderberg, Hjalmar) - Carl G. Laurin (ed.): Vängåvan till Hjalmar Söderbergs 50-årsdag den 2 juli 1919.

 

Stockholm 1919. 4to. [iv] + 164 pp. + [6] pp. (list of subscribers) + 1 signed woodcut by Sigge Bergström + 2 signed lithographs by Albert Engström and Yngve Berg respectively + 2 signed dry-points by Torsten Schonberg and Axel Fridell respectively + 1 unsigned etching by Carl Larsson + plates (partly in colour) and photogravures. Text with initials in red.

 

Contemporary half tan calf, front wrapper preserved, top edge gilt, else uncut, spine lightly stained and faded, some insignificant superficial wear. With printed letter to the subscribers on fine handmade paper tipped in, signed by Carl Laurin, the name of the owner calligraphed in ink (”H. Herr A. Forsner”).

 

Privately printed in 300 numbered copies of which this is no. 76. Text contributions by Carl G. Laurin, Henrik Schück, Georg Brandes, Gunnar Heiberg, Werner Söderhjelm, Verner von Heidenstam, Albert Engström, Sigrid Siwertz, Tor Hedberg, Ruben G:son Berg, Ragnar Östberg, E. A. Karlfeldt, Ellen Key, Henning Berger, Bo Bergman.

Vängåvan till Hjalmar Söderberg

SKU: 4980
kr0.00Pris
    bottom of page