top of page

[Petri, Olaus] | [Manderström, Ludvig & Klemming, G. E.] (utg.): Tobiæ comedia. Efter tre århundradens förlopp ånyo utgifven.

 

Stockholm, tryckt hos P. A. Norstedt & Söner, 1849. 8:o. [iv] + viii + [52] sid. Förord av Manderström, som bedyrar den trogna återgivningen av originalet. Titelsidans och kolofonens text samt anfangerna i texten återges med träsnitt.

 

Samtida enkelt halvklotband, marmorerade överdragspapper, frampärmen med handskriven pappersetikett med stämpeln ”CTB”, exlibris för Carl Trolle Bonde och stämpel för Trolleholms bibliotek på främre fribladet och på titelsidan, där även Manderströms namn antecknats i bläck. Med en tryckt notis på s. [ii] om att Svenska Bokgillet, som ”vunnit ett så ringa antal deltagare för sitt ändamål”, tillfälligt lägger ned verksamheten efter att ha utsänt föreliggande skrift.

 

Aksel Andersson, Bibliographia Klemmingiana, sid. 3. Klemming, Sveriges dramatiska litteratur, sid. 8.

 

Tobiæ comedia är Sveriges äldsta kända drama och utkom första gången 1550. Föreliggande upplaga, tryckt i 114 exemplar [100 uppges i boken och av Andersson], är ett faksimilliknande tryck efter det enda kända exemplaret av originalupplagan (Stockholm, Laurentzson, 1550, Uppsala universitetsbibliotek). Det ombesörjdes av L. Manderström och G. E. Klemming och utgavs som första skrift av det av dem instiftade Svenska bokgillet.

 

”Den första Dramen, Tobiæ Comedia, daterar sig från 1550. Visserligen säges i företalet till denna dram, att ’visor, rim och comedier om helga män hade af våra förfäder blifvit brukade här i landet sedan Christendomen hitkom’, dock tillägges, att meningen var god, ehuru de ej ’drabbade sanningen’. Att döma efter Tobiæ Comedia, måste dessa, nu alldeles okända, försök varit under all kritik, liksom Tobiæ Comedia” (Lénström 1838).

 

ENGLISH:

 

[Petri, Olaus] | [Manderström, Ludvig & Klemming, G. E.] (ed.): Tobiæ comedia. Efter tre århundradens förlopp ånyo utgifven.

 

Stockholm, tryckt hos P. A. Norstedt & Söner, 1849. 8vo. [iv] + viii + [52] pp. Foreword by Manderström.

 

Contemporary marbled boards, handwritten label on front cover with title and stamp ”CTB”, bookplate of Carl Trolle Bonde and stamp of Trolleholm manor library, with Manderström’s name written on title.

 

Aksel Andersson, Bibliographia Klemmingiana, p. 3. Klemming, Sveriges dramatiska litteratur, p. 8.

 

Pseudo-facsimile limited to just 114 copies of Sweden’s earliest work of drama, 1550. Only a single copy of the original edition is recorded (Uppsala).

Tobiæ comedia, 1/114 ex

SKU: 2022
0,00 krPris
    bottom of page