top of page

Sturlasson, Snorre: Heims Kringla, eller Snorre Sturlusons nordländske konunga sagor. […] Illustravit Johann. Peringskiöld. 1-2.

 

Stockholmiae, literis Wankiwianis, 1697 [-1700]. Folio. [xxiv] + 830 (dvs utan sista, tomma bladet); + [ii] + 486 + [cxxviii] sid. Första delen i varianten utan graverad vinjett på titelsidan. Text på fornisländska, svenska och latin.

 

Två volymer, senare nött skinnband resp. halvskinnband, ej uniforma. Banden med skador, bl. a. överst på ryggarna, inlagorna lätt småfläckade, andra delen med några små hörn- och marginalrevor, men i solitt skick.

 

Proveniens: skalden Esaias Tegnér (1782-1846), första delen med hans namnteckning ”EsTegnér” samt troligen egenhändigt skrivet datum ”1813”, därtill ett till stor del bortskrapat exlibris för ”Carolus Fr. Berling” (akademiräntmästaren och [tegnérske] boktryckaren Carl Fredrik Berling, 1785-1847, Carlander 3:328). I registret finns några markeringar i bläck i uppslagsorden Ingiald Illråda resp. Ingiald.

 

Förteckning öfver […] Esaias Tegnérs efterlemnade boksamling (1847), böcker in folio, 66, 67.

 

Collijn sp. 368 för del 1. Warmholtz 2627 resp. 2653. För Heimskringla d. 1 se Printing and the Mind of Man (PMM), 168.

 

Editio princeps av den kompletta isländska originaltexten av Heimskringla, de norska konungsagorna, utgiven av Johan Peringskiöld, med översättningar till latin och svenska. Ett anmärkningsvärt proveniensexmplar - Esaias Tegnér och hans generation var fascinerade av det fornnordiska sagostoffet, som man lyckades bättre med att använda på litteraturens område än på bildkonstens. Mest framgångsrik blev just Tegnér med Frithiofs saga (1825), som bygger på en saga utgiven av Biörner i ”Nordiska kämpa Dater” (1737).

 

ENGLISH:

 

Sturlasson, Snorre: Heims Kringla, eller Snorre Sturlusons nordländske konunga sagor. […] Illustravit Johann. Peringskiöld. 1-2.

 

Stockholmiae, literis Wankiwianis, 1697 [-1700]. Folio. [xxiv] + 830 pp. (i e without final blank); + [ii] + 486 + [cxxviii] pp. First part in the variant without engraved vignette on title. Text in Old Icelandic, Swedish and Latin.

 

Two volumes, not uniform, full calf and half calf respectively, worn, damage to top of spines, some slight spotting, second volume with a few marginal tears, but fine.

 

Provenance: Swedish romantic poet Esaias Tegnér (1782-1846), with ownership inscription in first volume (”EsTegnér”) and probably his handwritten date ”1813”.

 

Partly deleted bookplate of ”Carolus Fr. Berling”, i.e. the printer Carl Fredrik Berling (1785-1847, Carlander 3:328), printer to Tegnér, and his friend. Index with a few markings in ink. Listed as nos. 66 & 67 in the folio section of the printed sale catalogue of Tegnér’s librrary (1847).

 

Collijn col. 368 for part one. Warmholtz 2627 & 2653. Printing and the Mind of Man (PMM), 168 for part 1.

 

Editio princeps of the first complete Icelandic text of the Heimskringla, the sagas of the Old Norse kings, edited by Johan Peringskiöld with translations into Latin and Swedish. It was written c. 1230 by the poet and historian Snorri Sturluson (1178/79-1241).

Tegnérs exemplar av Heimskringla (1697-1700)

SKU: 4940
0,00 krPris
    bottom of page