top of page

Tegnér, Esaias (1782-1846): Egenhändigt skrivet och undertecknat protokollsutdrag för studeranden Carl Malmborg, Scanus, daterat Lund 12 maj 1810.

 

Charta sigillata med blindpressning och stämplar, 30,7 x 19 cm, 11 rader text i brunsvart bläck: ”Faculteten har granskat den profskrift som [...] Malmborg, scanus, vid den i dag anställda examen stili suecani författat; och funnit rättwist att den samma godkänna. In fidem protocolli / EsTegnér”.

 

Med sigill för filosofiska fakulteten (komplett men med sprickor).

 

Fin autograf. Bladet beskuret, troligen till höger men helt säkert till vänster, där kanten har spår av hålslagning.

 

ENGLISH:

 

Tegnér, Esaias (1782-1846): Autograph Document Signed (ALS), certifying that student Carl Malmborg had successfully completed his exam in Swedish essay writing, dated Lund, May 12, 1810.

 

”Charta sigillata” with two stamps in black and a tax stamp in blind, 30,7 by 19 cms, 11 lines of text in brown-black ink: ”The faculty has examined the specimen which Malmborg, scanus, submitted for today’s ’examen stili suecani’, and has found it fair to approve it. In fidem protocolli / EsTegnér”.

 

With the red wax seal of the Philosophical Faculty (complete but cracked). An attractive autograph.

 

Leaf trimmed, possibly at right but definitely along left margin, where punching holes partly remain.

Tegnér: Egenhändigt protokollsutdrag, 1810

SKU: 4794
0,00 krPris
    bottom of page