top of page

Högberg, Olof: Déduction rationelle de la loi de gravitation et solution du problème de N-corps. La dynamique planétaire et satellitaire réduite en général a une solution simple et rationelle.

 

U.o., [tryckt i Paris på eget förlag], 1930. 8:o. [iv] s. inkl. porträtt, första bladet tomt, + viii + 100 s. Förordet daterat "Finnkyrka, par Sundsvall (Suède), 1er janvier 1930".

Häftad i tryckta omslag, oskuren. Ryggen med prydlig lagning, främre omslaget med diskret namnteckning, bakre omslaget med litet nagg upptill. Spår av raderad dedikation (?) på främre omslagets insida, tillskrift av författarens systerson på förtitelsidan.

Med prydliga handskrivna rättelser av Högberg på s. 4, 7, 63 och 67 i detta exemplar, stora rättelselappar finns insatta på s. 7 och 21, och bladet med s. 19/20 är en kancellans, därtill med ytterligare rättelser inskrivna på s. 20.

Sällsynt.

Olof Högberg (1855–1932), som gjorde sitt överraskande skönlitterära genombrott sent i livet 1906 med "Den stora vreden", hade under sina studieår i Uppsala förebådats en lysande bana som matematiker. Han fullbordade aldrig studierna men fortsatte hela livet arbetet på föreliggande avhandling vid sidan av sitt skönlitterära författarskap. Han kunde dock inte väcka någon entusiasm för avhandlingen bland svenska experter och lyckades inte heller erhålla tryckningsbidrag för den. 1930 lät han slutligen trycka boken på egen bekostnad i Paris på inrådan av en ung Sven Stolpe, som han lärt känna under sina vintervistelser på Sigtunastiftelsen. Han hoppades på internationella framgångar och hade själv översatt "påfundet", som han kallade boken, till franska. Den skickades till en del utländska universitet och tidningar och han berättar stolt i ett brev att han fått rekvisitioner från Frankrike. Men på det hela taget uteblev den förväntade uppmärksamheten. Även Högbergs egen självkritik framgår tydligt av hans rättelser i flera exemplar av den färdigtryckta boken.

 

ENGLISH:

 

Högberg, Olof: Déduction rationelle de la loi de gravitation et solution du problème de N-corps. La dynamique planétaire et satellitaire réduite en général a une solution simple et rationelle.

 

S.l., [privately printed and published in Paris], 1930. 8vo. [iv] pp. incl. portrait, first leaf blank, + viii + 100 pp. Foreword dated "Finnkyrka, par Sundsvall (Suède), 1er janvier 1930".

Sewn as issued, printed wrappers, uncut. Spine with neat repair, unobtrusive signature on front wrapper, rear wrapper a little chipped. Traces of erased inscription on verso of front wrapper, inscripion by the author’s nephew on half-title.

Rare.

Olof Högberg (1855–1932) is known as a writer of novels, but originally intended to pursue a career as a mathematician. He was unable to finance the printing of this dissertation in Sweden, and eventually had it published in Paris instead. With neat manuscript corrections by Högberg on pp. 4, 7, 63 and 67, large errata slips pasted to pp. 7 and 21. Pp. 19/20 is a cancel, with additional corrections written on p. 20.

Olof Högberg: Déduction, med rättelser och ändringar

SKU: 1662
800,00 krPris
    bottom of page