top of page

Blommér, Nils Jakob (1816-1853): Porträtt av Gustaf Daniel Eurenius (1818-1898).

 

Olja på duk. Signerad: “Blommér px 1842”. 30 × 24,5 cm. Gammal påskrift a tergo: "Porträtt af Gustaf Daniel Eurenius, 24 år gammal, måladt af hans kamrat på målarakademien Blommér 1842". Förgylld originalram (med dekor av blommor).

 

Proveniens: Föremålets son, fil. dr. Axel Gustaf Julius Eurenius (1847-1927), senare hos Elsa Eurenius, Björnvägen 12, Lidingö (1967).

 

Utställd: Stockholm, Kungl. Akademien för de fria konsterna, 1843 (troligen ett av de tre “portraiter” som utställdes av Blommér det året).

 

Litteratur: Gustave Thomæus, Nils Jakob Blommér (1922), s. 19 (avbildad, fig. 11) & s. 75 (nr 31 i verkförteckningen).

 

Arkiv: Registrerad och fotograferad av Svenska Porträttarkivet, Nationalmuseum (2 juni 1967) med inventarienummer 1967:271.

 

Gustaf Daniel Eurenius tillhörde den skånska grenen av en vittförgrenad, ursprungligen ångermanländsk släkt. Hans far Carl Abraham Eurenius (1778-1848) var född i Jämtland och var på mödernet släkt med den berömde lunda­orientalisten Matthias Norberg, född i Nätra i Ångermanland.

 

Vännerna Blommér och Eurenius hade påbörjat sina konststudier för Magnus Körner i Lund. Båda var talangfulla; Blommér fick tidigt porträttbeställningar  och Eurenius tecknade och litograferade bland annat skånska folktyper, marknadsscener och karikatyrer av professorerna. De två kom ungefär samtidigt till Stockholm och Konstakademien i slutet av 1830-talet. Detta vackra kamrat­porträtt är från den tiden. De unga konstnärerna var nästan jämnåriga, här 26 respektive 24 år gamla. Blommér visar att han utvecklats till en framstående porträttmålare: ”Under 1842 och 1843 tillkommo flere porträtt, av vilka de flesta visa en betydligt ledigare penselföring än de föregående. Ett präktigt sådant föreställer Blommérs akademikamrat, sedermera godsägare G. D. Eurenius. Det något torra och kantiga, som eljest märkes i Blommérs tidigare porträtt, är borta, och det vackert tecknade huvudet framträder mjukt mot bakgrundens varmt bruna ton” (Thomæus). Ytterligare ett år senare (1844) målade Blommér det enastående stora porträttet av Portugals attaché Loureiro med sin sexårigadotter Anna (Gripsholm).

 

Men bådas konstnärsbanor blev korta. Eurenius lämnade konsten redan kort efter akademitiden och övergick på familjens önskan till lantbruk. Hans strängt religiösa hustru skall ha ansett måleri för synd och fått hans arbeten brända. Blommér gick bort endast 36 år gammal i Italien – nygift – i sviterna av lunginflammation. Han har förblivit ett av de främsta namnen i svenskt romantiskt måleri, känd inte minst för Älvdansen (1850, Nationalmuseum). Han ligger begravd i Cestius­pyramidens skugga på protestantiska kyrkogården i Rom.

Nils Jakob Blommér: Porträtt av Gustaf Daniel Eurenius

SKU: 3184
35 000,00 krPris
    bottom of page