top of page

Lukianos (c. 120-c. 180): Valda skrifter. Från grekiskan af Hans Hult. 1-2.

 

Stockholm, P. A. Norstedt & Söners förlag, 1915-17. Stor 8:o. 24,5 x 15,5 cm. [viii] + 154; + viii + 176 sid. Tryckt på fint papper, titlar i rött & svart samt röda anfanger.

 

Trevliga enkla röda halvklotband, omslagen (tryckta i rött & svart) medbundna, marmorerade pärmpapper, stänkta snitt.

 

Innehåll i första delen: ”Drömmen. En bild ur mitt lif”, ”Lögnens makt eller tviflaren”, ”Ett gästabud med lapither”, ”Zeus i bryderi”, ”Den sista färden eller tyrannen”, ”Timon, människohataren”, ”Skeppet eller önskningarna”. Andra delen (ny följd) indelad i huvudavdelningarna ”Samtal mellan Olymens gudar”, ”Samtal på hafvet”, ”Samtal bland de döda” och ”Samtal bland hetärer”.

 

Lukianos var en författare under antiken född i Samosata (dagens Samsat i Turkiet) i den romerska provinsen Syrien. Han hade arameiska som modersmål men skrev på grekiska. Han är känd som antikens kanske främste satiriker.

 

ENGLISH:

 

Lukianos (c. 120-c. 180): Valda skrifter. Från grekiskan af Hans Hult. 1-2.

 

Stockholm, P. A. Norstedt & Söners förlag, 1915-17. Large 8vo. 24,5 x 15,5 cms. [viii] + 154; + viii + 176 pp. Printed on fine paper, titles and initials in red & black.

 

Two volumes, red half cloth, wrappers preserved. Selected writings by Lucian of Samosata, in Swedish.

Lukianos: Valda skrifter

SKU: 5097
0,00 krPris
    bottom of page