top of page

Lenngren, Anna Maria: Samlade skaldeförsök. Sjette upplagan. Med ordförklaringar och historiska upplysningar af Joh. Gabr. Carlén.

 

Stockholm, Adolf Bonniers förlag, 1857. Stor 8:o. xxxiv + 392 + 76 sid. (noter, "Musik till Anna Maria Lenngrens Skalde-försök") + [viii] sid. + frontispisporträtt + planscher + faksimil av Lenngrens handstil. Med biografi av utgivaren, baserad på Atterbom och Franzén, m. fl.

 

Senare rött halvmarokängband, rikt guldornerad rygg med fem upphöjda bind, övre guldsnitt, marmorerade för- och eftersättsblad (Bernh. Andersson). Inlagan ngt små- och lagerfläckad. Fint skick.

 

ENGLISH:

 

Lenngren, Anna Maria: Samlade skaldeförsök. Sjette upplagan. Med ordförklaringar och historiska upplysningar af Joh. Gabr. Carlén.

 

Stockholm, Adolf Bonniers förlag, 1857. Large 8vo. xxxiv + 392 + 76 pp. (musical notes, "Musik till Anna Maria Lenngrens Skalde-försök") + [viii] pp. + frontispiece portrait + plates + facsimile of Lenngren’s handwriting. With a biography by the editor, based on Atterbom, Franzén and others.

 

Later half red morocco, richly gilt spine in compartments, top edge gilt, marbled endpapers (Bernh. Andersson). Text lightly foxed and spotted. Very fine. Sixth edition of Lenngren’s works.

Lenngren: Samlade skaldeförsök, 1857

SKU: 5050
0,00 krPris
    bottom of page