top of page

Zoll, Kilian (1818-1860): GyckleJösse, Skotten och Majasofia på åbron i Värnamo.

 

Olja på plåt. 23,8 × 35 cm. Osignerad. Möjligen målad i samband med att Zoll för 100 riksdaler utförde altarmålningen i den nybyggda Voxtorps kyrka i Värnamo pastorat. Den ersatte en medeltidkyrka som blivit för liten för församlingens behov och Zolls målning skall vara utförd 1846.

 

Med två mycket nötta och tejplagade intyg bevarade a tergo: ”Undertecknad har sett omstående tavla målad på koppar och föreställande tre Värnatyper på 1840-50-talen, och är den enligt min mening ett ungdomsarbete [!] av folklivsmålaren Kilian Zoll (f. 1818, d. 1860), vilken på sina resor i Skåne, Halland, Småland etc ofta brukade uppsöka och avmåla mera originella typer. Stockholm 26/11-36 / August Hahr”.

 

Det andra anonymt, maskinskrivet: ”Denna tavla är säkerligen målad av Artisten [Kilian] Zoll, som [på] 1840/50 talet besökte Wernamo, där han målade flera porträtt av köpingens innevånare. Tavlan återger mycket träffande tre avsigkomna original på Wernmo [!] åbro, nämligen GyckleJösse, Skotten och Majasofia, mycket välbekanta för dåtidens Wernamobor.”

 

Bilden har visserligen ett topografisk intresse, men dess största betydelse ligger i dess sociala dimension och de avbildade personerna. Det är en mycket ovanlig bild - man kan inte påstå att 1800-talets GyckleJössar, Skottar och Majasofior dominerar sin tids porträttkonst.

Kilian Zoll: GyckleJösse, Skotten och Majasofia på åbron i Värnamo

SKU: 3619
24 000,00 krPris
    bottom of page