top of page

Boklund, Johan Christoffer (1817-1880): Soldat från ett bayerskt alpregemente. (Sappör.)

 

Olja på pappannå. Ej signerad. 19 × 31 cm. Inramad. Proveniens enligt påskrift a tergo: ”Tillhör Fru Blenda Sundström / målad av professor J C Boklund 1851”. Anteckningen förefaller ifylld senare och avser säkert Blenda Lundström (1869-1924), konstnärens dotter.

 

Johan Christoffer Boklund var född på Kulla Gunnarstorp i Skåne och kom som 15-åring till Lund, där han fick undervisning i litografi och arbetade med planscherna till Sven Nilssons fauna. Vid Köpenhamns konstakademi var han elev till J. L. Lund och 1837 kom han till Stockholm och Konstakademien. 1846 reste han med sin elev J. F. Höckert till München, och stannade där i åtta år innan han med ett stipendium fortsatte till Paris. Denna friska studie är utförd under hans Münchenår, säkert under någon av hans sommarresor i Bayern och Tyrolen.

 

Boklund återvände till Sverige i december 1855, blev lärare vid Akademien och utnämndes till professor. Många ytterligare ämbeten tillkom. Han är inte minst känd för att ha ingått i kretsen kring Karl XV som kungens närmast betrodde konstrådgivare och -lärare, samt föreståndare för hans tavelsamling.

 

”Boklunds konstnärsskaps karaktär framstår klarast i hans historiska genretavlor och tyrolerbilder”, skriver Nordensvan, som uppskattade hans ”måleriska hållning, omsorgsfulla behandlingssätt, delikata penselföring och koloristiska charm”. Ett av Boklunds tyrolermotiv, Hemvändande meranskyttar, stod vid hans död ofullbordat på staffliet.

 

Talrika soldater befolkar Boklunds historiemåleri, om än ofta i 1600-talsdräkt, och bland hans bevarade teckningar finns åtskilliga studier i blyerts av samtidens militärer i detaljrikt återgivna uniformer. Det förvånar inte att han under sina vandringar velat dokumentera den ovanliga sappöruniformen, och gjort det ovanligt ambitiöst med en vacker antydan om landskapet i bakgrunden. Ämnet passade dessutom tidens fascination för folkliv och traditionella dräkter.

 

Sappörer var soldater som utförde lättare befästningsarbeten och konstruerade vägar och broar (samt demolerade motsvarande konstruktioner när de tillhörde fienden). Yxan och förklädet var karakteristiska för deras dräkt, och förekommer än idag i vissa ceremoniella uniformer.

 

ENGLISH:

 

Soldier from a Bavarian Mountain Regiment. (A Sapper), oil painting (1851) by Swedish artist Johan Christoffer Boklund (1817-1880). Oil on cardboard, unsigned. 19,5 × 31 cms. Old annotation to verso (in Swedish): “Property of mrs Blenda Sundström / painted by professor J C Boklund 1851” (actually Blenda Lundström (1869-1924), the artist’s daughter).

 

Johan Christoffer Boklund painted historical and genre subjects. He was the closest artist friend of King Karl XV, as well as his art teacher. Boklund was also a professor of the Academy of Arts and also held several other offices. The present beautifully executed oil sketch was painted during one of Boklund’s summer excursions in the Tyrol and Alps while studying art for eight years in Munich as a young man. Georg Nordensvan, one of the foremost historians of Swedish 19th-century art, rates Boklund’s Tyrol motifs among his most significant works. Many soldiers populate his paintings with historical subjects, especially of the 17th century, but his pencil drawings contain numerous studies of contemporary uniforms. It is not surprising that he chose to document the exotic sapper’s uniform, and that he did so with a hint of the dramatic landscape in the backgrund. It is also quite typical of the period’s fascination with folk life and traditional costume.

 

Sappers, also called pioneers or combat engineers, are soldiers who perform a variety of military engineering duties such as bridge-building, demolitions, field defences and general construction, as well as road construction and repair. They are also trained to serve as infantry personnel in defensive and offensive operations. The term derives from the French saper (to dig; to entrench), and the French term is sapeur. The apron and the axe were characterisic of their uniform, but is nowadays preserved only in ceremonial attire.

Johan Christoffer Boklund: Soldat från ett bayerskt alpregemente. (Sappör)

SKU: 3830
8 500,00 krPris
    bottom of page