top of page

(Falck, Jeremias) (c. 1609-1677) - Gustaf Upmark: Jeremias Falck. Drottning Christinas hofkopparstickare. Med beskrifvande förteckning på Falcks svenska stick. Ett konsthistoriskt bidrag.

 

Ingår som särpaginerat bihang (32 sid., med register) till Meddelanden från Nationalmuseum nr 3 & 4. Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1883. Stockholm 1884. 8:o. 40; + 32 sid.

 

Bundet med omslagen i ett trevligt nytt klotband. Minimal lagning i övre inre hörnet av främre omslaget, mycket gott skick.

 

Förtecknar 26 blad. Utan illustrationer. Jeremias Falck var en tysk-polsk kopparstickare, utbildad först för Willem Hondius i hemstaden Danzig och därefter i Paris 1639-46, där han utförde talrika porträtt. 1649 begav han sig på drottning Kristinas kallelse till Sverige 1649 och verkade som hovkopparstickare 1650-54. Falck var otvivelaktigt Nordeuropas främste kopparstickare under 1600-talet. Hans 23 porträtt av Kristina och hennes svenska samtida betecknar höjdpunkten i hans produktion.

 

ENGLISH:

 

(Falck, Jeremias) (c. 1609-1677) - Gustaf Upmark: Jeremias Falck. Drottning Christinas hofkopparstickare. Med beskrifvande förteckning på Falcks svenska stick. Ett konsthistoriskt bidrag. (Jeremias Falck, royal engraver to Queen Christina of Sweden. With descriptive catalogue of Falck’s Swedish prints, in Swedish.)

 

Separately paginated (32 pp., with index), in Meddelanden från Nationalmuseum nr 3 & 4. Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1883. Stockholm 1884. 8vo. 40; + 32 pp.

 

Attractive new full cloth, wrappers bound in. Very fine.

 

Lists 26 prints. Not illustrated. Jeremias Falck (also Jeremiah Falck in English, Jeremiasz Falck in Polish) was an engraver of the 17th century Baroque, born in Danzig (Gdansk). In 1639 he moved to Paris, and in 1649 he became Royal Swedish engraver for Queen Christina in Sweden until 1654, when she converted to Catholicism and abdicated.

Jeremias Falck. Drottning Christinas hofkopparstickare

SKU: 300867
0,00 krPris
    bottom of page