top of page

Bergeström, Hans: Samling af [...] poëtiska arbeten. 1-2.

 

Lund, Berling, 1784. 8:o. [iv] + 440; + [ii] + 1-297,300-458 sid. (Komplett men felpaginerad i del 2.)

 

Två volymer, nära oskurna i originalpappersband. Banden nötta och smutsade med stötta hörn och smärre pappersförlust, en pärmkant ngt gnagd, ställvisa småfläckar i inlagan, ett par sidor i första delen med några små stänkfläckar. Charmigt och ovanligt originalskick.

 

Exlibris för Lars Wåhlin (Carlander IV:431) samt ungefär samtida prydliga namnteckningar av Zach. Collin och S. A. Engelholm.

 

Viktigast i innehållet är två översättningar, ”Youngs Nattankar om lifvet, döden och oändligheten. Öfversatte från engelskan” (nätterna 1-4 av Night Thoughts, sid. 2:1-168, med en kort biografi över Edward Young som inledning) samt ”Agamemnon. Tragedie af [James] Thomson. Öfversatt från Ängelskan” (sid. 2:315-458). Därtill Bergeströms egna oden, satirer, tragedier (samt en översatt från Voltaire), orationer, bref, suppliquer, elegier och andra dikter, bl. a. en med anledning av Gustav III:s kröning, ”tolkad uti Kongl. Cadet Corpsen i Carlscrona”. Prokansler Olof Celsius föräras ett ode vid sin första ankomst till Skåne, där Bergeström (1735-1784) var kyrkoherde i Helsingborg.

 

ENGLISH:

 

Bergeström, Hans: Samling af [...] poëtiska arbeten. 1-2.

 

Lund 1784. 8vo. [iv] + 440; + [ii] + 1-297,300-458 pp. (Complete but mispaginated.)

 

Two volumes, near uncut in original paper boards, worn and soiled, slight damage to edge of one cover, corners bumped, occasional slight spotting and a few small stains, a copy in rather charming original condition.

 

Bookplate of Lars Wåhlin (Carlander IV:431) and roughly contemporary ownership inscriptions of Zach. Collin and S. A. Engelholm.

 

Bergeström’s poetical works in two volumes, including one of the earliest Swedish attempts to translate Night Thoughts by Edward Young (Nights 1-4, in vol. 2, pp. 1-168), as well as ”Agamemnon” by James Thomson (in vol. 2, pp. 315-458).

Hans Bergeström: Poëtiska arbeten, 1784

SKU: 4948
kr0.00Pris
    bottom of page