top of page

[Öberg, Pål Johan / Paul Jönsson]: Minnen från gesällåren under skråtiden eller Resa till fots genom en del af Sverige, Danmark, Tyskland, Ungern och Kroatien åren 1832-41. I versform av en arbetare.

 

Landskrona, tryckt hos H. F. Österberg, 1873. 8:o. 150 sid.

 

Häftad, tryckta omslag med lätt veckade hörn samt en kort reva, nötta ryggändar med smärre pappersförlust. Trevligt, oskuret och ouppskuret exemplar.

 

Öberg (1814-1878) var bokbindare i Lund, med burskap från 1843. Dessa minnesbilder på vers handlar nästan uteslutande om annat än bokbinderi, och inleds med ”Resa från Lund den 12 Dec. 1832”, då Öberg alltså var 17 år, och avslutas med ”Från Horsens till Fäderneslandet, Juli 1841”.

 

Johannes Björk avhandlar "Bokbindaren P. J. Öbergs estetiska erfarenheter och dess produktiva inaktivitet" i ett kapitel i Från bruket till Yarden. Nordiska perspektiv på arbetarlitteratur (2014), sid. 35-46: ”Boken, som saknar författarnamn, redogör som titeln antyder för Öbergs kringflackande år som gesäll i nämnda länder. I så måtto skulle man kunna tänka sig att Minnen från gesällåren utgör ett slags förlaga till den svenska arbetarlitteratur som skulle komma att ta eller, snarare, ges form något senare. [...] Minnen från gesällåren är ett slags reseberättelse som spänner över nio år. Den är, som titeln avslöjar, skriven på vers, huvudsakligen på en sjutaktig trokéisk vers, vilket var ett vanligt versmått för tillfällesdiktningen under 1600- och 1700-talen. Till innehållet är den vid en första anblick en tämligen konventionell beskrivning av ett liv som vandrande bokbindargesäll. Vandringen var en vanlig företeelse bland gesäller, även om den vanligtvis bara sträckte sig mellan två och fyra år under de tidiga tjugoåren, och stundtals var en förutsättning för att bli uppgraderad till mästare inom skrået. Syftet med vandringarna var det kunskapsförvärv som definierade skråväsendets verksamheter. Själva arbetspraktiken är dock av underordnad betydelse i Minnen från gesällåren och en arbetsskildring förekommer endast en gång (och endast någon enstaka gång klagar Öberg över risken att förlora sina färdigheter då han uppehåller sig vid ett arbetsmoment han redan bemästrar). Istället är det själva övergivandet av arbetet och tiden däremellan, själva vandringarna, som står i fokus.”

 

ENGLISH:

 

[Öberg, Paul Johan]: Minnen från gesällåren under skråtiden eller Resa till fots genom en del af Sverige, Danmark, Tyskland, Ungern och Kroatien åren 1832-41. I versform av en arbetare.

 

Landskrona, tryckt hos H. F. Österberg, 1873. 8vo. 152 pp.

 

Sewn as issued, printed wrappers, extremities worn with slight loss to head and foot of spine, slight creasing of corners, one short tear. Uncut and unopened.

 

Öberg was a bookbinder in Lund, Sweden. These are his verse memoirs from ten years as a wandering journeyman in Sweden, Denmark, Germany, Hungary and Croatia 1832-41.

Gesällminnen av en bokbindare, 1873

SKU: 4900
600,00 krPris
    bottom of page