top of page

Günther, Stefan: Klassicismens interiörer. Inredningskonst och arkitekturprofiler från Vitruvius till Tessin. / Classical interior architecture. The history of interior detail in Italy, France and Sweden from Vitruvius to 1700.

 

Stockholm, Norstedts, 2006. Diss. 4:o. 32,7 x 29,5 cm. 468 sid. Rikligt illustrerad, till stor del med författarens magnifika fotografier i färg. 621 illustrationer. / Summary in English (7 pp.).

 

Förlagets guldpräglade klotband, dek. skyddsomslag. Gott skick.

 

”Stefan Günthers avhandling överträffar i tyngd och omfång alla de avhandlingar som jag under ett långt akademiskt liv har stött på, och tegelstenarna är ändå inte få inom vår bransch. Den praktfulla boken mäter 33.5 /30.4 i yttermått, väger 4 kg och omfattar 468 sidor med 621 illustrationer, flertalet i färg samt 31 uppmätningsritningar i skala 1:1 av profiler i olika byggnader runt om i Europa. Huvudtexten i tio kapitel är ordnad i tvåspaltig text på 425 sidor, varpå följer summary, notapparat med 1029 noter, en diger källoch litteraturförteckning samt register. Det väldiga omfånget är naturligtvis inte i sig någon förtjänst, men man måste ändå kapitulera inför en arbetsprestation och en kunskapsrikedom av närmast fanatiska mått. Bokens stora format betingas av de viktiga uppmätningsritningarna i full skala, ett material som aldrig tidigare presenterats samlat på detta sätt. Författarens egna utomordentligt vackra fotografier görs också full rättvisa i många helsidesbilder, både av hela rum och av detaljer i inredningen. Boken kan alltså pryda det mest anspråksfulla coffee table, men är så mycket mer. Texten är ytterst välskriven och de utförliga och instruktiva bildtexterna gör det möjligt att flanera och bläddra sig fram i boken. Vill man snabbt få grepp om bokens innehåll och nya rön ger inledningen och den engelska sammanfattningen en god överblick, men för att följa resonemangen fullt ut måste boken naturligtvis läsas i sin helhet. Den som tar sig igenom hela texten får följa med på en fascinerande resa från antiken till 1750-talet genom Italien, Frankrike och Sverige. Resan börjar och slutar i Stockholm, i Karl XI:s galleri på Stockholms slott, där Nicodemus Tessin d.y. demonstrerat sin behärskning av det klassiska formspråket. Huvudobjektet i avhandlingen är interiörers listverk, snickerikulturen, profilerna på karmar, foder, paneler och bröstningar, de minsta elementen i byggnaden, som redan Vignola kallade bokstäverna i arkitekturens språk. Günther sätter in bokstäverna i sitt sammanhang, i alfabetet, syntaxen och hela byggnadens språkliga uttryck. Den fråga författaren ställde sig när han för tio år sedan började studera detta väldiga ämne var: varför ser profilerna ut som de gör, vad har styrt deras utformning och hur har reglerna varierat genom tiderna? Att förebilderna fanns i antiken, i dess monument och i Vitruvius traktat, var väl känt, men hur kunskapen traderades och förändrades har inte närmare studerats” (Ur Ingrid Sjöströms recension i Konsthistorisk tidskrift 2007).

 

(Förlagstext:) ”Klassicismens interiörkonst var resultatet av en lång utveckling som utgick från framförallt antikens arkitektur, men som delvis bevarade medeltida drag. Pånyttfödelsen av den antika interiörkonsten hade börjat i Italien omkring år 1400, men inom loppet av några århundraden spreds klassicismens inredningsarkitektur i allt vidare cirklar. Under den franska kulturens dominans skedde detta i en aldrig tidigare skådad omfattning. Efter år 1700 kan man tala om en enhetlig rumskonst i hela det bildade Europa. Från Stockholm i norr till Neapel i söder, från Madrid i väster till S:t Petersburg i öster återfinner man exempel på en internationell interiörkonst. Arkitekturprofiler i väggfasta paneler, tak, dörrar och fönster spelade en viktig roll i klassicismens interiör. Trots enskilda arkitekters insatser och den nationella traditionens inverkan var detaljerna i denna arkitektur i stort sett densamma över hela Europa. Denna bok besvarar frågorna varifrån dessa detaljer kommer, hur de utvecklades till den form de hade omkring 1700 och varför de ser ut som de gör. Läsaren träder här in i en fascinerande och sällan beskriven värld av konstnärers liv, kolonnordningar och väggpanelers detaljer. Här ges, med kända europeiska interiörer som exempel, för första gången en samlad bild av interiördetaljens historia fram till 1700-talets början”.

 

ENGLISH:

 

A massive, richly illustrated volume devoted to ”Classical interior architecture. The history of interior detail in Italy, France and Sweden from Vitruvius to 1700”. Hardbound with dustjacket, very fine.

Günther: Klassicismens interiörer / Classical interior architecture

SKU: 306000
1 200,00 krPris
    bottom of page