top of page

Ehrensvärd, Carl August - Gunhild Bergh (utg.): Skrifter. 1-2.

 

Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1923-25. 8:o. [viii] + 400; + [ii] + x + 400 s. + 9 planscher (varav en utvikbar) + 3 utvikbara tabeller.

Två volymer. Aningen nötta marmorerade halvfranska band, guldornerade ryggar med upphöjda bind, oskurna inlagor frånsett övre guldsnitt, främre omslag medbundna. Trevligt exemplar.

Allt utgivet, utkom som tre häften. Flera handskrifter av Ehrensvärd ges här ut för första gången.

Innehåll: ”Strödde anmärkningar”, ”Sammelsurium på en resa 1780, 1781, 1782”, ”Resa til Italien, 1780, 1781, 1782”, ”Varianter i Resan till Italien”, ”Underdånigste promemoria”, ”Philosophie om fria konster”, ”Katekhismos eller Underrättelser ställde i frågor och svar om konsternas philosophie”, ”De fria konsters philosophi. 1782”, ”Ärhindringar vid Konsternas philosophie [av G. J. Adlerbeth och Ehrensvärds svar därpå]”, ”[Ehrensvärds svar å Thorilds recension av De fria konsters philosophi]”, ”En ny philosophie”, ”Om symetrien”, ”Allmän landthushållning”, ” Fem dagars resa i Skåne”, ”[Tal skrivet för Vetenskapsakademien 1796]”, ”Utkast styckevis till en philosophie”, ”Moralisk och politisk hand bok”.

(Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet, 10.)

 

ENGLISH:

 

Ehrensvärd, Carl August - Gunhild Bergh (ed.): Skrifter. 1-2.

 

Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1923-25. 8vo. [viii] + 400; + [ii] + x + 400 pp. + 9 plates (one folding) + 3 folding tables.

Two volumes. Contemporary half calf, spines gilt with raised bands, top edges gilt, else uncut, front wrappers bound in. Insignificant wear. Very fine.

All published, two volumes issued in three parts. The collected works of Carl August Ehrensvärd.

(Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet, 10.)

Ehrensvärd: Skrifter

SKU: 301440
650,00 krPris
    bottom of page