top of page

[Olavus Petri]: Een nyttwgh underwijsning. Den svenska reformationens förstlings-skrift tryckt i Stockholm år 1526 till minnet af Uppsala möte ånyo utgifven af Aksel Andersson.

 

Uppsala, Akademiska Boktryckeriet, Edv. Berling, 1893. 8:o. [viii] + 228 sid. Tryckt på fint papper, två rader av titeln tryckta i rött. Med en notifikation infäst på slutet: “Inledning och Glossar äro ämnade att blifva färdiga och utdelas under oktober månad 1893”. De ingår inte i föreliggande exemplar.

 

Exemplar av separatupplagan på bättre papper med titeltryck i två färger, utkom även på vanligt papper som Skrifter utgivna af Svenska literatursällskapet 11:3 / Skrifter från Reformationstiden, 3.

 

Välbevarat senare pergamentryggband (Uppsala bokband), inlagan oskuren frånsett toppsnitt, de ngt mörkande omslagen på pergamentimiterande (?) papper medbundna, ngt buckliga. Fint skick.

 

Typfaksimil av Olavus Petris Een nyttwgh underwijsning, andra upplagan, Stockholm 1526. (Första upplagan är endast fragmentariskt bevarad, se Collijn, 1, sid. 319-21 resp. 321-26.) Två sidor är i fotolitografiskt faksimil och återger träsnitten på titelsidan och kung Gustavs vapen; Jürgen Richolffs tryckarmärke återges i xylografiskt faksimil.

 

Een nyttwgh underwijsning var den första reformatoriska skrift som utgavs i Sverige och byggde på tysk reformatorisk litteratur. Senare samma år utkom hela Nya Testamentet på svenska för första gången. Till skillnad från fotografiska faksimiler är typfaksimiler satta med lösa typer. Man skulle kunna tro att fotografiska reproduktioner alltid har företräde för vetenskapligt bruk, men i själva verket finns många felkällor även i sådana, varför några av de förnämsta faksimilerna är omsorgsfulla typfaksimiler.

 

 

ENGLISH:

 

[Olavus Petri]: Een nyttwgh underwijsning. Den svenska reformationens förstlings-skrift tryckt i Stockholm år 1526 till minnet af Uppsala möte ånyo utgifven af Aksel Andersson.

 

Uppsala, Akademiska Boktryckeriet, Edv. Berling, 1893. 8vo. [viii] + 228 pp. Printed on fine paper, the title partly printed in red. With a small printed card tipped in, stating that “Inledning och Glossar äro ämnade att blifva färdiga och utdelas under oktober månad 1893” (Introduction and Glossary due to be delivered in October, 1893).

 

Publisher's vellum-backed boards, printed wrappers preserved. A copy of the fine paper separate issue with the title printed in red & black; the book was also issued on regular paper as Skrifter utgivna af Svenska literatursällskapet 11:3 / Skrifter från Reformationstiden, 3.

 

A facsimilie reprint of the second edition of Olavus Petri's Een nyttwgh underwijsning, Stockholm 1526, edited by Aksel Andersson. (Only a fragment has survived of the first edition.) Two pages are in photolithographic facsimile, reproducing the woodcuts of the title-page and the arms of King Gustav. Jürgen Richolff’s woodcut printer’s device on the final page is reproduced in xylographic facsimile. Cf Collijn, 1, pp. 321-26. (Pp. 319-21 for the first edition.)

Een nyttwgh underwijsning 1526 /1893

SKU: 1046
0,00 krPris
    bottom of page