top of page

Hammarskjöld, Dag: 'Together in Our Concern, Our Hopes, and Our Determination' by Dag Hammarskjöld, Secretary-General of the United Nations.

 

Särtryck från United Nations Bulletin, vol. 15, nr. 7, 1 oktober 1953. 8:o. 8 s.

Dedikation [till Sven Backlund]: ”Till erinran om en skön dag i the [? svårläst]. Dag”.

Tal vid en middag given för Hammarskjöld - FN:s tämligen nyutnämnde generalsekreterare - den 14 september 1953 av The American Association for the United Nations i samverkan med The New York University Institute for Review of United Nations Affairs.

Sven Backlund (1917-1997) var diplomat. Han tjänstgjorde som förste beskickningssekreterare vid svenska ambassaden i Washington 1951-55, vilket sammanfaller med Hammarskjölds ankomst till New York som oväntad efterträdare till Trygve Lie som FN:s generalsekreterare 1953. Backlund kom senare att bli en känd Tysklandsexpert efter sin tid som generalkonsul i Västberlin (1964–67) och som ambassadör i Bonn (1972–83).

 

ENGLISH:

 

Hammarskjöld, Dag: 'Together in Our Concern, Our Hopes, and Our Determination' by Dag Hammarskjöld, Secretary-General of the United Nations.

 

Offprint from United Nations Bulletin, vol. 15, no. 7, October 1, 1953. 8vo. 8 pp.

Inscribed by the author [to Swedish diplomat Sven Backlund (1917-1997)]: "Till erinran om en skön dag i the [? illegible]. Dag".

Address at a dinner in Hammarskjöld’s honor given on September 14, 1953 by the American Association for the United Nations in co-operation with the New York University Institute for Review of United Nations Affairs.

Dag Hammarskjöld, med dedikation

SKU: 1085
0,00 krPris
    bottom of page