top of page

Celsius, Olof: Bibliothecæ upsaliensis historia. [Bunden med:] A. Norrelius: Anonymi in Bibliothecae Upsalensis historiam, regiae academiae Upsal. impensis 1745 editam stricturae.

 

Upsaliæ, Regiæ Academiæ Ups. impensis, 1745 resp. 1746. 8:o. [iv] + 154; + 72 sid.

 

Trevligt samtida ljusbrunt halvfranskt band, ryggen med riklig förgyllning och fem upphöjda bind samt crèmefärgat titelfält, stänkta pärmpapper, röda snitt. Knappt märkbara spår efter en gammal raderad namnteckning på främre spegeln, första och sista bladen med smärre missfärgning i hörnen från garvämnen i skinnet. Obetydligt nött.

 

Fint proveniensexemplar med exlibris för Chr. Eichhorn; köpt på dennes auktion 1890 av Eugène Lewenhaupt, som var verksam vid Uppsala universitetsbibliotek.

 

Första tryckta historiken över Uppsala universitetsbibliotek, skriven av dess unge vicebibliotekarie. Celsius' utnämning hade mött hårt motstånd från överbibliotekarien, Andreas Norrelius, som 1746 angrep föreliggande arbete i en hätsk anonym pamflett (här medbunden). Claes Annerstedt delade i stort sett dennes uppfattning om Celsius i sin universitetshistorik (3:1, 1913) och bibliotekshistorik (1894). Senare forskning av Gert Hornwall (1968) intar dock den motsatta ståndpunkten och betecknar Celsius bok som ett banbrytande arbete i svensk bibliotekshistoria.

 

Här föreligger medbunden även Norrelius' kritiska vidräkning med Celsius' historik.

 

ENGLISH:

 

Celsius, Olof: Bibliothecæ upsaliensis historia. [Bound with:] A. Norrelius: Anonymi in Bibliothecae Upsalensis historiam, regiae academiae Upsal. impensis 1745 editam stricturae.

 

Upsaliæ, Regiæ Academiæ Ups. impensis, 1745 and 1746 respectively. 8vo. [iv] + 154; + 72 pp.

 

Contemorary half calf, spine richly gilt in compartments, sprinkled sides, red edges. Old ownership inscription neatly erased from front pastedown, initial and final leaves lightly discoloured in corners, insignificant wear. Bookplate of Chr. Eichhorn and ownership inscripption of Eugène Lewenhaupt.

 

The first printed history of Uppsala University Library, written by its young vice director. Celsius’ appointment had been fiercely opposed by the Chief Librarian, Andreas Norrelius, and in 1746 he attacked the present work in a spiteful, anonymous pamphlet (bound in at end of this volume). Claes Annerstedt largely agreed with Norrelius’ opinion of Celsius in his history of the university (3:1, 1913) and of the library (1894). More recent research by Gert Hornwall (1968) takes the opposite view and considers Celsius’ book to be a pioneering work in Swedish library history.

Celsius: Bibliothecæ upsaliensis historia m.m.

SKU: 5198
0,00 krPris
    bottom of page