top of page

Lindeblad, Assar: Blekings-blommor.

 

Lund, tryckt uti Berlingska boktryckeriet. På bokhandl. Gleerups förlag, 1828. 8:o. [vi] + 34 sid. (sista bladet med rättelser).

Oskuren i senare otryckt omslag med maskinskriven etikett, lätt lagerfläckad. Fint exemplar.

Lindeblad gick i Lunds skola, där han uppmärksammades och omhändertogs av Tegnér. Hans vistelse i Blekinge var i själva verket ett slags landsflykt efter en uppmärksammad skandal i Lund 1825.

Den yviga sällskapsmänniskan och tillfällespoeten Lindeblad hade våren 1825 skrivit en respektlös dikt om stadens unga damer. De satiriska epigrammen uppstod som ett upptåg i en mindre krets men spreds snart i talrika avskrifter.

”Förtrytelsen var enorm bland de unga lunda-amasonerna, då de fick veta, att de var avflagnade gracer, vällustigt smäktande backanter eller erotiskt kapriciösa, koketta väderhönor” (Nils Sylvan). Lindeblad drog sig undan till Blekinge som hjälppräst, men återvände några år senare till Lund där han försonades med de unga lundadamerna genom en hyllning till kvinnan vid promotionsfesten 1829. Vid samma högtidlighet fick han själv motta lagern o hyllade på studenternas vägnar den av Tegnér lagerkransade Oehlenschläger. Föreliggande lilla samling, tryckt i Lund, är rik på blekingemotiv. Den sista dikten (”Afskedet”) berör exilen.

Proveniens enligt kvitto: Libris auktioner (svårtydd anteckning om vilken auktion), nr 927. (Möjligen i katalogsviten ”Ett förnämligt skånskt herrgårdsbibliotek.”)

Tillägnad Jacob Pontusson De la Gardie.

 

ENGLISH:

 

Lindeblad, Assar: Blekings-blommor.

 

Lund, tryckt uti Berlingska boktryckeriet. På bokhandl. Gleerups förlag, 1828. 8vo. [vi] + 34 pp. (last leaf with corrections).

Uncut in a later blank wrapper with typewritten label to front cover. Light foxing.

Very fine.

Blekings-blommor, 1828

SKU: 4611
1 600,00 krPris
    bottom of page