top of page

Palm, Anna (1859-1924): Karl XIV Johan. Fogelbergs ryttarstaty på Slussplan i Stockholm.

 

Akvarellerad blyertsskiss på kartong, osignerad. 23,7 x 16,5 cm. Stämpel a tergo: ”Svensk konstslöjd utställning”. I passepartout (yttermått 40 x 30 cm). / Proveniens, Bukowskis 15 juli 2014, nr 546062.

 

Stockholmsmotiv är något man i hög grad förknippar med akvarellisten Anna Palm, som ofta målade scener från promenadstråken i slottets närhet. Hon var dotter till G. W. Palm och senare gift De Rosa i Italien; hennes morfar var Johan Gustaf Sandberg. Här har hon lätt och friskt dokumenterat Fogelbergs ryttarmonument över Karl XIV Johan, invigt på Slussplan 1854. I fonden ser vi Katarina kyrka.

 

Bengt Erland Fogelberg hade börjat arbeta på ryttarstatyn i Rom 1845 kort efter kungens bortgång, och fick kontrakt på uppdraget 1847. Efter några års arbete, som bl. a. inbegrep flytten till en ateljé stor nog för studier av en levande häst, och en resa till Berlin för att studera Rauchs staty av Fredrik den store vid Unter den Linden, kunde Fogelbergs monument slutligen gjutas i München 1850. Gjutaren, Herman von Miller, var andlöst tagen – av hästen! I själva verket har monumentet som helhet rönt stor uppskattning, och räknas till Fogelbergs främsta verk. Kavalleriofficeren och överintendenten Mikael Gustaf Anckarsvärd var bl. a. sakkunnigt imponerad av hur troget Fogelberg fångat kungens hållning till häst.

 

Den strama sockeln var inspirerad av ett ryttarmonument av Canova i Neapel, och beträffande placeringen hade Karl Johans son Oscar I beslutat att statyn skulle placeras vid det nya torget vid Slussen, som uppstått i samband med Nils Ericsons slussbygge. Fogelberg själv hade hoppats på en något mera central placering.

 

Kopplingen mellan akvarellen och Svensk konstslöjdutställning (Aktiebolaget Svensk konstslöjd utställning S. Giöbel) är oklar, men Anna Palm och Selma Giöbel kan mycket väl ha varit bekanta och var t. ex. båda ledamöter av kvinnoföreningen Nya Idun. Giöbel (1843-1925) var ursprungligen träsnidare och skulptör med studier för Frithiof Kjellberg, men är fr. a. känd som en av det sena 1800-talets främsta mönsterritare och textilkonstnärer, grundare av firman Svensk konstslöjdutställning med butik vid Kungsträdgården, som sålde konsthantverk och träslöjd av hög kvalitet. Både Anna Palm och Selma Giöbel bidrog till Allmänna konst och industriutställningen i Stockholm 1897, och båda bosatte sig i Italien, den senare för att återvända till Sverige efter några år.

 

(Fotograferad i en enkel ram i standardformat.)

Anna Palm: Karl XIV Johan. Fogelbergs ryttarstaty

SKU: 3643
0,00 krPris
    bottom of page