top of page

Klemming, G. E. (utg.): Vita beati Brynolphi [...] episcopi Scarensis. [=Rubriktitel.]

 

[Lübeck, Ghotan, före 16. 8. 1492]. Fotolitografisk faksimilupplaga, [Stockholm 1870]. 4:o. [68] blad.

 

Häftad i otryckta originalomslag, oskuren och ouppskuren. Omslagen lätt nötta och missfärgade, det bakre med liten pappersförlust.

 

Dedikation av utgivaren på främre omslaget: “Herr Chr. Hammer förbindligast GEKlemming”. Med Klemmings tryckta text, avsedd att medbindas, löst bifogad, “Om Vita Brynolphi” (Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1870, 8 sid.).

 

Denna biografi över skarabiskopen Brynolf Algotsson (1278-1317) sammanställdes på 1400-talet som ett led i att försöka få honom kanoniserad, vilket dock aldrig lyckades. Texten trycktes endast i en upplaga, troligen av Ghotan i Lübeck 1492. Endast två exemplar av originaltrycket anses ha överlevt frånsett ett fragment i Beinecke Library, båda utan bladet i4 som kan ha innehållit bibliografisk information.

 

Klemming utgav denna exklusiva faksimilupplaga i endast 85 exemplar, de flesta bundna i ett blindpräglat förlagsband tillsammans med det 8-sidiga efterordet. Jfr Collijn, Sveriges bibliografi intill 1600, 1, sid. 113-7.

 

ENGLISH:

 

Klemming, G. E. (ed.) Vita beati Brynolphi [...] episcopi Scarensis. [=Head-title].

 

[Lübeck, Ghotan, before 16. 8. 1492]. Photolithographic facsimile, [Stockholm 1870]. 4to. [68] ff. (last leaf blank).

 

Sewn as issued in blank wrappers (slightly worn and discoloured & insignificant paper loss), uncut & unopened.

 

Inscribed on upper wrapper: “Herr Chr. Hammer förbindligast GEKlemming”.

 

Loosely inserted is Klemming’s “Om Vita Brynolphi” (Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1870, 8 pp.).

 

This biography of Bishop Brynolf Algotsson of Skara (1278-1317) was compiled in the 15th century as part of the efforts for his canonisation, which however remained unsuccessful. It was printed only once, in 1492, probably by Ghotan at Lübeck. Only two copies of this edition survive apart from a fragment at the Beinecke Library, neither of which preserves leaf i4 which may have contained bibliographical information about the book.

 

G. E. Klemming published this facsimile in only 85 copies, most of which were bound in full blindstamped calf together with the 8-page afterword.

 

Cf. Collijn, Sveriges bibliografi intill 1600, 1, pp 113–7.

Vita Brynolphi episcopi Scarensis, 1492, Klemmings faksimil

SKU: 452
kr0.00Price
    bottom of page