top of page

Linde, Ulf: Kubism.

 

Stockholm, Riksförbundet för bildande konst, 1956. 8:o. (60) sid. + 12 planschsidor + 1 utvikbart annonsblad / kubistkronologi. (Plancherna föreställer Picasso, Braque, Juan Gris, Léger, Apollinaire, Max Jacob, Daniel-Henry Kahnweiler, Le-Bateau-Lavoir, Gris’ porträtt av Picasso, samt två bilder från Picassos ateljé.) Med en förteckning över viktigare kubistiska källskrifter samt katalog.

Unikt inbundet korrekturavdrag, fint helt klotband med titeletikett i skinn, omslagen medbundna (Bonniers privatbokbinderi). Bladen ensidigt tryckta, liksom bilderna som är delvis inklistrade, omslagets versaler i delvis andra färger än på det utgivna omslaget, titelsidan utan uppgift om vandringsutställningens nummer (”00”, med handskrivet tillägg ”167”), sid. 57 med ett par handskrivna ändringar avseende utställningsnummer 45. Katalogen omfattar endast 74 nummer (jämfört med 75 i den utgivna katalogen) och skiljer sig i detaljer och ordning. Utan kolofonen som trycktes på sista sidan i den utgivna katalogen, och den utvikbara planchen utan ”Galerie Blanche” tryckt på baksidan. Handskriven notering av Linde i blyerts på titelsidan: ”Den här har jag - Ulf Linde - gjort!!!!!!”.

Proveniens: Museimannen och konsthistorikern Hans Eklund (1921-2018).

 

ENGLISH:

 

Linde, Ulf: Kubism.

 

Stockholm, Riksförbundet för bildande konst, 1956. 8vo. (60) pp. + 12 plates + 1 folding plate table / cubist chronology.

Unique proof copy of the author’s first book, attractively bound with wrappers in full cloth (Bonniers privatbokbinderi). Each leaf printed on just one side, plates tipped in, the capital letters on front wrapper in different colours compared to the published edition, catalogue number stated as ”00” on title (”167” in the published version), a few manuscript alterations to catalogue text on p. 57 (no 45), as well as other minor differences. Annotation in pencil by Linde to title-page: ”Den här har jag - Ulf Linde - gjort!!!!!!”.

Provenance: Swedish art historian Hans Eklund (1921-2018).

Ulf Linde’s debut.

Ulf Linde: Kubism

SKU: 302369
0,00 krPrice
    bottom of page