top of page

Thersner, Thora (1818-1867): Skämningsfors, Västergötland.

 

Egenhändig förlaga för en vy i det topografiska planschverket ”Fordna och närvarande Sverige”. Grå lavering över blyerts. Signerad och daterad: ”T. Thersner. 1864.” 21,8 x 32 cm (motivet, omgivet av ramlinje), 28 x 38 cm (bladet). Ngt fläckad.

 

Bilden utgör det nästa sista motivet, nr 35 av 36, i Västergötlands-delen av Fordna och närvarande Sverige, 1848-65.

 

Thora Thersner var dotter till Ulrik Thersner, militären som 1817 började utge planschverket ”Fordna och närvarande Sverige” med uppmuntran från Karl XIII. Det skulle vara en modern motsvarighet till Dahlbergs ”Suecia antiqua et hodierna”, och utgivningen blev som vanligt när det gäller liknande projekt absurt utdragen. Verket fortsattes efter Ulriks död 1828 av Michael Gustaf Anckarsvärd, som även började introducera Thora i faderns mastodontprojekt. Vid hans bortgång var hon endast 10 år gammal, men från 1845 stod hon som ensam utgivare. ”Fordna och närvarande Sverige” avslutades först med hennes egen död 1867, efter en utgivningstid av omkring 50 år. Då omfattade verket omkring 90 häften med totalt 367 planscher, utförda i olika tekniker allteftersom 1800-talets bildreproduktion förändrades. Ulrik Thersners tidigaste bilder (Skåne) var i akvatint, graverade av Carl Fredrik Akrell, merparten av de senare i litografi.

 

Motiven var slott, herrgårdar och vissa andra sevärdheter, men inte städer, som man ansåg tillgodosedda med Dahlbergs vyer. Delarna över Skåne och Östergötland utgavs av Ulrik Thersner, som även påbörjat Uppland och Södermanland, medan övriga nio landskapsdelar, ungefär hälften av bilderna i verket, utgavs av dottern Thora. Som konstnär var hon av mindre format än fadern, men hennes bilder är utförda under talrika resor i landet och har stort kulturhistoriskt värde, särskilt naturligtvis originalteckningarna som utfördes inför motivet.

 

Skämningsfors är en herrgård i i Habo kommun i Västergötland. Den var sätesgård i början av 1600-talet och ägdes inom släkten Hård af Segerstad i fyra led till 1786. Den nuvarande herrgårdsbyggnaden i sten uppfördes av ryttmästaren Bengt Gustaf Lind af Hageby, som ägde Skämningsfors i början av 1800-talet. Familjen von Essen var sista ägare innan herrgården blev en vårdinrättning.

 

Föreliggande herrgårdsporträtt är typiskt för hela det Thersnerska projektet, där byggnader ofta underordnas landskapet och där fokus ligger på gårdens läge och de vackra, rofyllda omgivingarna. Det var naturen och det pittoreska som dyrkades, inte som på Dahlbergs tid stormaktstidens påkostade anläggningar och imponerande arkitektur.

Thora Thersner: Skämningsfors, Västergötland

SKU: 4910
kr0.00Price
    bottom of page