top of page

Billig, Erland & Ragnhild, & Whitling, Frederick: Dies Academicus. Svenska institutet i Rom 1925-1950.

 

Stockholm, CKM Förlag, 2015. Stor 8:o. 384 sidor. Rikt illustrerad med fotografier.

 

Förlagsband, dek. skyddsomslag. Nytt exemplar.

 

Baksidestext: ”Denna historik över det svenska Rominstitutets första kvartssekel, 1925-1950, skildrar framväxten i Sverige och i Italien av en institution med avgörande betydelse för humanistisk forskning vid Medelhavet. I interaktionen mellan individer och institutioner har ett större antal personer lämnat tydliga avtryck på Rominstitutets verksamhet. Sådana avtryck är inte förbehållna institutets ledning - styrelse och föreståndare - utan har även lämnats av generationer av studenter och forskare som periodvis har haft institutet som hemvist. Till denna senare kategori hör även de tre författarna till denna bok: Erland Billig, Ragnhild Billig och Frederick Whitling.

 

Erland och Ragnhild Billig vistades på Rominstitutet under andra världskriget, och bakade in sina egna minnen och upplevelser då arbetet med historiken inleddes på 1980-talet. Frederick Whitling kom i kontakt med paret Billigs oavslutade manuskript i samband med bearbetning av arkivmaterial på Rominstitutet för snart tio år sedan. Detta arbete har fortsatt sedan dess och har expanderat i olika riktningar. Denna bok är resultatet.

 

Historikens karaktär möjliggör utblickar åt olika akademiska och politiska håll i diverse samhällskontexter under första hälften av förra seklet. Bokens omfattande persongalleri täcker mer än en generation av studenter, forskare, beslutsfattare och kulturpersonligheter. Historiken över Svenska Institutet i Rom publiceras i samband med institutets 90-års-jubileum 2015-2016. Samtidigt som historiken blickar såväl bakåt som framåt - mot institutets 100-årsjubileum - bidrar den till att klargöra Rominstitutets betydelse för nationell såväl som internationell forskning, samt för svensk humaniora i vid bemärkelse.”

 

Innehåll: Förord, Dramatis personae, Inledning: Lektoratet i Florens 1946-1949, Svenska institutet i Rom 1925-1950. (1:) Institutet kommer till, Männen kring HKH, Förspelet, I rätta ögonblicket, (2:) Institutets ledning, (3:) Verksamheten: Inkörningen, Kostnader för institutets drift och representation, Föreståndarens vardag, Institutets serviceverksamhet - vetenskaplig och mindre vetenskaplig, Politikens skuggor, (4:) Den arkeologiska kursen: Stipendier och stipendiater, Kursen i arbete, Programmet, En annan sida av saken, Den väpnade neutraliteten, Den arkeologiska kursen och latinet i skolan och vid universitetet, (5:) Fem framgångsrika år. Einar Gjerdstad i Rom 1035-1940. Huset vid Via Omero, Förstatligandet, Kursen i Grekland, (6:) Övervintringen. Erik Sjöqvist 1940-1948, Via Omero 14, Försök till en krönika, Sjöqvists sista år i Rom, Från krigets slut till chefsskiftet 1948, (7:) Att främja forskning: ’Föreståndarforskning’, Axel Boethius: Kurs och forskning. Det vetenskapliga samtalet, Einar Gjerstad: En betydande insats, Erik Sjöqvist: Institutschefens forskningar 1940-1948, Det möjligas konst, Senantiken ante portas, (8:) Arkitekten i Institutets verksamhet: Institutsforskning: "Därför behöver institutet en arkitekt", Behöver institutet en arkitekt?, Arkitektstipendium i ren form, (9): Bortom kurs och forskning, The Subcommission, De tyska biblioteken, (10:) HKH BLIR HM, Epilog och slutord.

 

Med appendix, fotnoter, slutkommentarer, personregister.

 

Frederick Whitling är fil. dr i historia, verksam vid Svenska Institutet i Rom. Doktorsavhandlingen (Florens 2010) behandlade utländska forskningsinstitut i Rom 1935-1953. Whitling bedriver forskning i det arkeologihistoriska fältet, sedan 2011 inom ramen för projektet Gustaf VI Adolf som arkeolog och kulturmecenat. Han har bland annat redigerat konferensvolymen Svensk antikforskning vid Medelhavet. Gustaf VI Adolf och fältarkeologi i historiskt perspektiv (Stockholm 2014).

 

(Skrifserie utgiven av vänföreningarna för de svenska instituten i Athen och Rom, 9.)

 

ENGLISH:

 

Billig, Erland & Ragnhild, & Whitling, Frederick: Dies Academicus. Svenska institutet i Rom 1925-1950.

 

Stockholm, CKM Förlag, 2015. Large 8vo. 384 pp. Richly illustrated with period photographs.

 

Publisher’s boards, pictorial dustjacket. New.

 

A history of The Swedish [Archeological & Art Historical] Institute in Rome, 1925-1950. In Swedish.

Svenska institutet i Rom 1925-1950

SKU: 4792
kr150.00Price
    bottom of page