top of page

[Eberstein, Carl Christian]: Bispen, utkast till en poëtisk kalender för år 1853, af E-n.

 

Köpenhamn, Bianco Luno, 1852. 48 sidor. Med en illustration.

 

Oskuren, bunden med tryckta omslagen (lätt veckade) i ett fint nytt pappersband. Exlibris: Stellan & Martha Vennersten.

 

Den begåvade och brådmogne Eberstein (1794-1858) blev docent redan vid 18 års ålder, varefter hans pretentioner och bråkighet dock ledde till en misslyckad och stökig levnadsbana på alla plan, både vid Lunds universitet och i hans prästgärning, som slutade med att han skildes från ämbetet. Föreliggande rara kalender presenteras bäst av Gunnar Carlquist i SBL (en artikel som är värd att läsas i dess helhet): ”Kulmen i hans smädeskriveri betecknar den anonymt i Köpenhamn 1852 utgivna poetiska kalendern Bispen, där hans hat mot den åldrige biskop V. Faxe får utlopp i hänsynslöst perfida strofer. Som en kuriositet kan antecknas, att den utgör en versifierad parallell tills en annan, några år tidigare, också tydligen av tryckfrihetshänsyn, i Köpenhamn utgiven Faxeteckning på prosa, vars författare, Henrik Schönbeck, hade en i fråga om pamflettistisk smak tydlig själsfrändskap med Eberstein men som av någon anledning blivit en av E:s hätskaste antagonister och i sin teckning av E. (tr. i ”Prelater”, s. 389 ff.) avrättat honom lika grundligt som E. sina motståndare”.

Smädesskrift mot Vilh. Faxe, 1852

SKU: 4346
0,00 krPrice
    bottom of page