top of page

Petrarca, Dante, Ariosto & Tasso: Il Parnasso Italiano ovvero: I quattro poeti celeberrimi Italiani. La Divina Commedia di Dante Alighieri; Le Rime di Francesco Petrarca; L’Orlando Furioso di Lodovico Ariosto; La Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso. Edizione giusta gli ottimi testi antichi, con note istoriche e critiche. Compiuta in un volume. Ornata di quattro ritratti secondo Raffaello Morghen.

 

Lipsia (Leipzig), presso Ernesto Fleischer, 1826. 22,5 x 16 cm. [ii] + xii + viii sid. + 1-644 spalter + [xiv] sid.; + xxiv sid. + 236 sp.; + viii sid. + 160 sp.; + xvi sid. + 256 sp.; + [lxxx] sid. + graverad frontispis med porträtt av de fyra klassiska författarna.

 

Samtida nött skinnband, slät guldornerad rygg, kryssmönstrade snitt, marmorerade för- och eftersättsblad, marmorerade pärmar dekorerade med en lyra i svart och strängar i guld. Spår av förgyllning längs pärmkanterna. Ngt nött men charmigt band. Exlibris och namnteckning för Christian Lovén samt äldre namnteckning ”Nils Lovén” (Nicolovius). Bandet typografiskt signerat i guld nedtill på bakre spegeln: ”B. af M. Berggren”.

 

Det berggrenska bokbinderiet är Lunds mest kända, men det finns knappt några signerade band av Elsa Maria Berggren dokumenterade. Björn Dal hänvisar i sin monografi om bokbinderiet endast till ett par exempel avbildade i äldre litteratur, dels ett enda band signerat som här, och dessutom ett med en tryckt etikett känd i ett exemplar, båda i Lunds universitetsbibliotek (Dal, Bunden uti Lund. Berggrenska bokbinderiet 1802-1977” (2020), sid. 23 & 89 och Karlsson, Bokband och bokbindare i Lund (1939), sid. 242-47, särskilt bilderna 4 & 5 på sid. 246). Det innebär att avdelningen om Elsa Maria Berggren i Dals bok (sid. 89-113) avbildar 30 band, som alla är osignerade.

 

Fint proveniensexemplar: Nils Lovén (1796-1858) var präst, författare, översättare, folklivsskildrare och universitetslärare, känd under pseudonymen Nicolovius. I hans skrifter finns beteckningen Österlen belagd för första gången.

 

ENGLISH:

 

(Signed binding by Elsa Maria Berggren) - Petrarca, Dante, Ariosto & Tasso: Il Parnasso Italiano ovvero: I quattro poeti celeberrimi Italiani. La Divina Commedia di Dante Alighieri; Le Rime di Francesco Petrarca; L’Orlando Furioso di Lodovico Ariosto; La Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso. Edizione giusta gli ottimi testi antichi, con note istoriche e critiche. Compiuta in un volume. Ornata di quattro ritratti secondo Raffaello Morghen.

 

Lipsia (Leipzig), presso Ernesto Fleischer, 1826. 22,5 x 16 cms. [ii] + xii + viii pp. + 1-644 cols. + [xiv] pp.; + xxiv pp. + 236 cols.; + viii pp. + 160 cols.; + xvi pp. + 256 cols.; + [lxxx] pp. + engraverad frontispiece with portrait of the four writers.

 

Contemporary full calf, somewhat worn, smooth spine gilt, x-patterned edges, marbled endleaves, marbled covers with decor of a lyre in black with gilt strings, traces of gilding on edges of covers. Bookplate and inscription by Christian Lovén and an earlier inscription by Nils Lovén (Nicolovius). Binding signed with gilt lettering (verso of rear cover, along lower edge): ”B. af M. Berggren”.

 

A binding from the well-known Berggren bindery in Lund, Sweden, one of extremely few recorded signed bindings by Elsa Maria Berggren. Only one signed as the present is recorded (Lund University Library), and one with a printed ticket (also in LUB). 

Signerat band av Elsa Maria Berggren

SKU: 5250
kr0.00Price
    bottom of page