top of page

Krönika (Chronique). Översättning av Herr Hammarskjöld / Originalet publicerat i Cahiers du Sud 46 (1959), s. 329-343.

 

Stencil i A4-format, [1] + 11 s.

Klammerhft. Med påskrift av Sten G. Lindberg i bläck på första sidan: ”Sten G. Lindberg genom [Uno] Willers förmedling delaktig av en distribution inom Sv. Akademien 20.8.1960.”

I stencilens rubrik daterad ‘New York, den 8 augusti 1960. / Dag Hammarskjöld’.

Löst bifogad finns även en odaterad handskriven lapp i Lindbergs handstil, hastigt och delvis otydligt skriven som för att minnas ett telefonsamtal. Där framkommer att denna version av Hammarskjölds översättning, som utdelades i Svenska Akademien, ersätter en äldre: ”Telefon hem mitt i säkerhetsrådets samntr. Paus där. Ringer för att säga att UW [=Uno Willers] ej skulle distribuera DH.s övers av Saint John Perse Chronique ty han har gjort om den […]”. Föreliggande nya version hade postats till Sverige den 12 augusti och delades alltså ut den 20:e samma månad.

Denna ytterst sällsynta stencilerade upplaga innehåller en något tidigare version av Hammarskjölds översättning av “Chronique” än den som Bonniers utgav 1960. Till stor del rör det sig naturligtvis om samma text, men det är flera detaljer och formuleringar som skiljer versionerna åt.

Uno Willers, som var riksbibliotekarie, och hans vän Sten G. Lindberg, bokvårdschef på Kungl. biblioteket, har uppenbarligen varit den utomlands upptagne Hammarskjöld behjälpliga med att distribuera översättningen till hans kolleger i Sv. Akademien.

Saint-John Perse (pseudonym för Alexis Léger, 1887-1975), var en fransk författare och diplomat, född i Guadeloupe i Västindien. Han valde den diplomatiska banan och kom efter posteringar i bl. a. Kina att göra en lysande karriär inom franska UD. Efter att ha brutit med Vichyregimen miste han dock sitt franska medborgarskap och tillbringade många år i USA, och bestämde sig för att enbart vara författare.

Dag Hammarskjöld spelade en avgörande roll för att Saint-John Perse belönades med Nobelpriset i litteratur 1960.

 

ENGLISH:

 

Saint-John Perse: Krönika (Chronique). (Translation by Mr Hammarskjöld / Originally published in Cahiers du Sud 46 (1959), pp. 329-343.)

 

Duplicated (not printed), A4 size, [1] + 11 pp.

Stapled as issued.

Provenance: Sten G. Lindberg, who has made an annotation in ink on first page to the effect that he had been entrusted by Uno Willers in August of 1960 with distributing this translation to the members of the Swedish Academy (”Sten G. Lindberg genom [Uno] Willers förmedling delaktig av en distribution inom Sv. Akademien 20.8.1960.”)

Together with a partly illegible handwritten note, apparently recording a telephone conversation with Dag Hammarsköld, who had called (Lindberg or Willers) during a pause in a session of the Security Council with instructions not to distribute an earlier version of his translation, as he had reworked it. The present version had been posted to Sweden by August 12th, and was distributed to Hammarskjöld’s colleagues in the Swedish Academy on August 28. Later that autumn, the Academy announced that Saint-John Perse had been awarded the Nobel Prize for Literature.

Saint-John Perse | Hammarskjöld: Chronique

SKU: 2952
kr8,000.00Price
    bottom of page