top of page

Ljunggren, Reinhold (Berga, Småland 1920-2006 Vimmerby): Porträtt av Sven Delblanc.

 

Litografi i stort format och liten upplaga, signerad ”R. Ljunggren” och numrerad 4/60. 49 x 38,7 cm. Proveniens: Bladet härrör från Delblancs kvarlåtenskap och har bevarats i familjen till 2022.

 

Porträttet är odaterat men utgör en litograferad version av den porträttmålning som Ljunggren utförde för Bonniers porträttsamling på Nedre Manilla, och som avhandlas utförligt i Lars Ahlboms omfångsrika bok om Ljunggren och Delblanc, ”Diktaren och målaren. Om Sven Delblancs och Reinhold Ljunggrens samarbete och vänskap” (2014, sid. 84 ff.).

 

Delblanc fick själv välja konstnär, och valde sin relativt nya bekantskap Ljunggren bl. a. eftersom han beundrade dennes Ekelöfporträtt från 1955. Beställningen gjordes hösten 1973, men först i juni 1980 var Delblancs porträtt färdigt att premiärvisas på Manilla. Ljunggren hade valt att avbilda den svartsynte radikalpessimisten Delblanc som han lärt känna djupare under arbetet med bilden, snarare än den lättsamme sällskapsbrodern. Delblanc själv insåg nog hur träffande bilden var. Han såg ”en i grunden nervös och skrajsen figur som försöker skydda sig med en butter och avvisande uppsyn”. Men hans djupa uppskattning framgår av att han lät göra två vykort av målningen som han använde i sin korrespondens under många år. Lars Ahlbom avhandlar i sin bok Ljunggrens Ekelöf- och Delblanc-porträtt tillsammans, och benämner dem ”två mästerverk”.

 

Baksidestexten av boken ger en översiktbild av Ljunggrens och Delblancs relation: ”Under drygt två decennier - från 1970 till Sven Delblancs död 1992 - utvecklade Delblanc och Reinhold Ljunggren ett rikt och mångfasetterat samarbete. Varken Delblanc eller Ljunggren hade en relation till någon annan konstnärsvän som varade lika länge eller var lika fruktbar. Ljunggren gjorde sju omslag till Delblancs romaner - tre till Hedebysviten, alla fyra till Samuelsviten. Han porträtterade också Delblanc i en stor oljemålning för Bonniers porträttsamling på Manilla. Sven Delblanc skrev många texter om Reinhold Ljunggrens bildvärld och till slut en hel bok. Tillsammans gjorde de också en bok om Sörmland med prosabitar av Sven och bilder av Reinhold. I kontakt med Ljunggren blomstrade också Delblancs eget bildskapande och tog sig uttryck i drastiska karikatyrer och abstrakta färgpasteller. Om detta fascinerande samspel berättar Lars Ahlbom, Leif Risberg och Kewe Zahr i denna bok. Till sin hjälp har de 220 brev som Sven Delblanc skrev till Reinhold Ljunggren. Denna brevsamling är inte bara ett rikt källmaterial utan också en skatt i sig själv. Sven Delblanc var en fantastisk brevskrivare.”

Reinhold Ljunggren: Porträtt av Sven Delblanc

SKU: 5175
kr1,200.00Price
    bottom of page