top of page

(Private Press) - Sandel, Maria & den kollektiva signaturen Sigerson:

 

[2023 års utgåva av ”Nöjesläsning till avgiftsavierna”, omfattande ett häfte med en dikt av Maria Sandel, samt en tillhörande bok:]

 

Fattigmärket. En dikt av Maria Sandel. Publicerad första gången i tidningen Social-Demokraten den 5 november 1903. [Tillsammans med:] Är det ett fattigmärke?

 

Stockholm, Pränteri Kronobergsgården (bostadsrättsföreningen Kronobergsgården) i samarbete med Maria Sandelsällskapet, 2023. 8:o. 22,5 x 13 cm. 24 + 88 sid. Illustrerade med inklistrade bilder samt ett par löst bifogade äldre fotografier med motiv från S:t Göransgatan och Mariebergsgatan i Stockholm. Båda delarna tryckta med Risograph i flera färger. Dikthäftet har en förklarande omslagstitel: ”En dikt av Maria Sandel - Det är ett fattigmärke! En dagsaktuell vers om - skulle det visa sig i efterhand - ett av de första stapplande stegen för välfärdsstaten Sverige. Den rimmades här på Kungsholmen hösten 1903”.

 

Förlagsny. Två häftade volymer, dek. omslag med flikar, dek. skyddsomslag, samlade i en tryckt påse (med en karta som visar var Maria Sandel skrev ”Fattigmärket”) samt en stämplad kartong. Med löst bifogad tryckt jul- & nyårshälsning från Maria Sandelsällskapet & BRF Kronobergsgården. Dikthäftets kolofon lämnar upplysningar om typografi och tryckmetod.

 

Ur en total upplaga om 285 numrerade exemplar är detta nr ”S” av en delupplaga om 22 exemplar (A-V) tryckta för Lorenz B. Hatt konsthandel & antikvariat. Övriga delupplagor är för medlemmar i BRF Kronobergsgården (66), föreningens vänner och välgörare (46) och Maria Sandelsällskapet (151). Ingår i serien ”Nöjesläsning till avgiftsavierna”.

 

Ovanlig svensk "private press", belönad 2023 med inte mindre än två publishingpris ”för en underfundig kreativ idé med imponerande omsorg om texter, detaljer och miljö”.

 

”Nöjesläsning till avgiftsavierna” utges årligen, alltid med någon form av Kungsholms-tema, ibland medvetet sökt, skruvat eller krystat.

 

Maria Sandels här omtryckta dikt ”Fattigmärket” handlar om det stigma som det innebar för fattiga barn att förses med slamrande träskor av Fattigvården, och föranleddes av att man nyligen tagit initiativ till en förändring. Den medföljande boken innehåller en essä om fattigvård ur ett historiskt perspektiv, om den människosyn som var (är?) dess grund, och om ”ett första stapplande steg för humaniteten i fattigvården” (dvs om hur träskor slutligen ersattes av läderkängor, sid. 71). Dessutom presenteras flera intressanta personer - bl. a. Gerhard Halfred von Koch, Hjalmar Petterson och Maria Sandel, som beforskats ambitiöst och skildras med tydlig berättarglädje.

 

Den radikala författarinnan Maria Sandel (1870-1927) var bl. a. engagerad i Stockholms allmänna kvinnoklubb, som verkade för kvinnans rättigheter och fackliga organisering. Hennes socialistiska och feministiska grundsyn kom att prägla författarskapet; hon bidrog bl. a. med kampdikter i arbetarpressen och skrev som romanförfattare om kvinnor från arbetarklassen och om andra klassrelaterade ämnen. Efter hennes död blev en gata på Kungsholmen uppkallad efter henne, Maria Sandels gränd, och i september 2021 invigdes en minnessten över henne i Sankt Göransparken på Kungsholmen.

Private Press - Maria Sandel, 2023

SKU: 5555
480,00 krPrice
    bottom of page