top of page

Alm, Henrik: Murmästare-ämbetet i Stockholm.

 

Stockholm 1935. 4:o. xvi + 262 s. + talrika planscher, flera i färg. Med register. Sammanlagt 122 illustrationer.

Helt rött skinnband, ryggen med fem upphöjda bind, helt guldsnitt, inre denteller och frampärmen med ämbetets sigill i guldtryck, främre omslaget medbundet (Norstedt & Söners bokbinderi 1935). Mycket svaga bruksspår, ryggen lätt blekt. I fodrad linnekassett med svag ytlig nötning. Fint exemplar.

Författarens exemplar! Tryckt i 400 numrerade exemplar varav detta är nr 30, överlämnat till Henrik Alm.

Indelad i huvudavdelningar om ämbetets historia, samt Mästerstycken, skråminnen, mästarelängder och skråordningar, med bilagor.

Murmästareämbetet grundades 1487 och är en av de äldsta fortfarande verksamma yrkessammanslutningarna i Sverige. Embetet är än i dag en sammanslutning av byggmästare som driver egna byggrörelser, och kontoret finns i von der Lindeska huset på Västerlånggatan 68 i Stockholm; skråordningens original finns bevarad i Kungliga Biblioteket. Under skråtiden var murmästareämbetet ansvarigt för murmästarnas yrkeskompetens i staden, och under Embetets överinseende inskrev mästarna lärlingar och utbildade dessa till gesäller. En murmästare utförde även uppgifter som idag faller under arkitektens yrkesroll, exempelvis att upprätta byggnadsritningar. I december 1846 avskaffades skråväsendet i Sverige, men ledamöterna i murmästareämbetet ansåg att det även fortsatt fanns behov av att diskutera gemensamma bransch- och yrkesangelägenheter, och fortsatte att träffas under det gamla namnet, vilket därför ännu lever kvar.

 

ENGLISH:

 

Alm, Henrik: Murmästare-ämbetet i Stockholm.

 

Stockholm 1935. 4to. xvi + 262 pp. + numerous plates, some in colour. With index.

The author’s copy, no 30 of a total edition of 400 copies. Full red morocco gilt. Insignificant wear, in a slipcase. Very fine.

Murmästare-ämbetet, författarens exemplar

SKU: 302295
kr0.00Price
    bottom of page