top of page

Missale Lundense av år 1514. Faksimiledition. Med efterskrift och register av Bengt Strömberg.

 

Malmö, John Kroon, AB Malmö Ljustrycksanstalt, 1946. (34 x 22,5 cm.) 552 sid. (faksimilets [8] + 152 + [64] + 52 blad); + viii + 84 sid. Faksimiltexten tryckt i svart och rött.

 

Unikt oskuret exemplar bundet för Thore Virgin 1948 i medeltida stil i ett ljusrött sammetsband med hörnbeslag. Med Virgins exlibris (guldtryck på skinn) på främre spegeln. Möjligen har Virgin redan före utgivningen erhållit ett exemplar i lösa ark. Han har dessutom låtit kolorera några sidor. Virgins notering beträffande bokbandet: “Från bokbindaren fröken Karin Sjöbeck, Båstad d. 22. 3. 1948”.

 

Tillsammans med efterskrift och kommentarer, separat bundna i ett klotband (Hässler). Fodrad klotkassett (ngt nött) med titeletikett i skinn på ryggen. Etikett: Ex bibliotheca Rolf Wistrand no. <54>.

 

Virgin har på ett tydligt sätt hållit isär faksimilet av denna postinkunabel från utgåvans alla sentida tillägg, som titelbladet från 1946, kommentarer m.m. Antagligen har han önskat placera faksimilet bland sina gamla tryck, så troget originalet som möjligt. (De inledande [viii] sidorna av kommentardelen, dvs. det nya titelbladet samt föreckningen över de församlingar som deltog i firandet av Lunds domkyrkas 800-jubileum, var säkert tänkta att bindas före faksimilet.)

 

(Laurentius Petri Sällskapets urkundsserie, 4.)

 

ENGLISH:

 

Missale Lundense av år 1514. Faksimiledition. Med efterskrift och register av Bengt Strömberg. (Facsimile edition of Missale Lundense, 1514.)

 

Malmö, John Kroon, AB Malmö Ljustrycksanstalt, 1946. (34 x 22,5 cms.) 552 pp. (facsimile: [8] + 152 + [64] + 52 ff.); + viii + 84 pp. Text of the facsimile printed in red & black.

 

Uncut, bound by Karin Sjöbeck for Swedish collector Thore Virgin 1948 in a pastiche red velvet binding with fittings. Virgin’s device in gilt on leather on front pastedown. Afterword, commentary, letterpress title etc bound separately in red cloth (Hässler). Together in a box (somewhat worn). Printed label: Ex bibliotheca Rolf Wistrand no. <54>. 

Missale Lundense av år 1514, faksimil, proveniens: Virgin

SKU: 1941
kr0.00Price
    bottom of page