top of page

Martialis, Marcus Valerius: Epigrammaton libri xiiij.

 

Venetiis, per Guilielmum de Fontaneto, 1521. Folio. Komplett med 136 blad inklusive det tomma sista bladet. (Oregelbunden numrering, [ii] + "136" (=133) + tomt blad.) Titelsidan tryckt i rött och svart inom rik träsnittsbård med bl. a. fyra delfiner, och en träsninttsvinjett (upprepad i texten) föreställande Colosseum. Anfanger och träsnitt i texten.

Stort exemplar, endast lätt skuret att döma av några blad med bevarad råkant nedtill.

Samtida eller nära samtida pergamentryggsband, för- & eftersättsbladen spruckna på grund av de mjuka pärmarnas böjlighet, inlagan ställvis lätt solkad och fläckad samt lätt maskstungen, dock med obetydlig inverkan på texten, främre fria försättsbladet med gammal prydlig antikvariatnotering i svart bläck med undestrykningar i rött.

Proveniens: [Victor von Stedingk], med karakteristisk notering i blyerts: "Träsnitten av Lucantonio degli Uberti (1sta illustrerade upplagan utkom 1510) (se Baer: Catalogue 750, nr 91)".

Tidig och sällsynt Martialisupplaga med komentar av Domizio Calderini (1446-1478) och Giorgio Merula (1430-1494) som omger texten på tre sidor.

(Vilken som är den första tryckta upplagan av Martialis är omtvistat, ofta anges en Ferrara-upplaga från 1471, men Sweynheym and Pannartz' odaterade romerska upplaga skall vara tryckt 1470-71, och det finns även en upplaga tryckt i Venedig som kan vara den första.)

Ej i Adams. Sander, Le livre a figures Italien depuis 1467 jusqu'a 1530, 2, 4398. Essling, Etudes sur l’art de la gravure sur bois à Venise, 2, 1673. STC 420. EDIT16 (The Census of Italian 16th Century Editions), CNCE 37685.

"Den romerske poeten Marcus Valerius Martialis, som levde under åren ca 40-104, är en av våra absolut främsta källor till kunskap om det dagliga livet i samtidens Rom. Åren 86-102 publicerade han tolv böcker epigram, Epigrammata, mest korta humoristiska och satiriska dikter, som ger en närgången bild av livet på stadens torg och gator, teaterns aktörer och den egna bekantskapskretsen. De ger också en inblick i poetens tillvaro i det samtida Rom, som ofta var ekonomiskt bekymmersam och präglades av ett klient-patron-förhållande, som Martialis fann mycket betungande. I de satiriska epigrammen kritiseras ofta moraliska fel och brister - hos senatorer såväl som prostituerade. En betydande del av hans diktning riktar sig till kejsaren. Denna brokiga blandning av satirisk och humoristisk samhällsskildring och härskarpanegyrik kan vi på svensk botten närmast jämföra med Carl Michael Bellmans produktion" (Jon Hogdal).

 

ENGLISH:

 

Martialis, Marcus Valerius: Epigrammaton libri xiiij.

 

Venetiis per Guilielmum de Fontaneto, 1521. 2:o. Complete, 136 leaves including final blank. (Irregular foliation, [ii] + "136" (recte 133) + blank.) Title printed in red and black with elaborate woodcut border incorporating four dolphins, and with a vignette featuring the Colosseum (repeated in text). Woodcut initials and vignettes in text.

A large copy judging by a few leaves with preserved deckle edge at foot. Old, possibly contemporary limp boards with vellum spine, pastedowns split due to the flexibility of the covers, slight soiling and staining, very slight worming leaving text almost unaffected, neat bibliographical annotation (c. 1900) to front flyleaf in black ink with underlinings in red, annotation in pencil by Swedish collector Victor von Stedingk. An attractive copy.

Early and rare edition of Martial, with commentary by Domizio Calderini (1446-1478) and Giorgio Merula (1430-1494) surrounding the text on three sides.

Not in Adams. Sander, Le livre a figures Italien depuis 1467 jusqu'a 1530, 2, 4398. Essling, Etudes sur l’art de la gravure sur bois à Venise, 2, 1673. STC 420. EDIT16 (The Census of Italian 16th Century Editions), CNCE 37685.

Martialis, Venetiis 1521

SKU: 4110
kr0.00Price
    bottom of page