top of page

(Klingenstierna, Samuel) - Hildebrandssson, H. Hildebrand & Oseen, C. W.: Samuel Klingenstiernas levnad och verk. Biografisk skildring utgiven av K. Svenska vetenskapsakademien. 1-2:1.

 

Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1919-25. 8:o. 88; + 72 sid. + ett frontispisporträtt. Med sammanlagt 29 figurer i texten.

 

Mycket trevligt nytt klotband, omslagen medbundna, inlagan oskuren frånsett toppsnitt. Fint skick.  

 

Första delen innehåller Hildebrandssons biografi över matematikern och fysikern Samuel Klingenstierna (1698-1765), andra delen innehåller början av Oseens genomgång av hans vetenskapliga arbeten, men slutfördes aldrig.

 

ENGLISH:

 

(Klingenstierna, Samuel) - Hildebrandssson, H. Hildebrand & Oseen, C. W.: Samuel Klingenstiernas levnad och verk. Biografisk skildring utgiven av K. Svenska vetenskapsakademien. 1-2:1.

 

Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1919-25. 8vo. 88; + 72 pp. + frontispiece portrait. With 29 illustrations in text.

 

Recent full cloth, wrappers preserved, uncut save for top edge. Very fine.

 

The first part contains Hildebrandsson’s biography of Swedish mathematician and physicist Samuel Klingenstierna (1698-1765), the second part the beginning of Oseen’s unfinished account of Klingenstierna’s scientific work.

Klingenstiernas levnad och verk

SKU: 4978
kr0.00Price
    bottom of page