top of page

Wadman, Johan Anders | Kullberg, Isac (illustr.): Iohan Anders Vadmans jagtsånger med några gubbar, åt Sveriges andre Loyd egnade. [=Omslagstiel.]

 

U.o., 1888. (Tryckåret enligt bakre omslaget.) Folio. [24] blad, tryckta som faksimil av handskrift och teckningar. Med sammanlagt 30 små och stora bilder samt vinjetter av ”I. K-g”, väl Isac Kullberg (1853-1917). Med motto tryckt i färg på första bladet, ”Sköten era värf, dem I förstån er på, att till Corinthus hinna gör ej begäret nog!”.

Senare fint klotband, omslagen medbundna, ryggen med längsgående titeltryck i guld (Nordiska bokhandeln). Omslagen lätt smutsade, snyggt uppfofdrade och med någon enstaka kantlagning, inlagan med en liten marginalfläck på sista bladen.

Proveniens: Gunnar Brusewitz.

Sällsynt. Ej upptagen i Kjellberg, Den svenska jakten i litteraturen. En kommenterad bibliografi (1991), eller Tor Schreber von Schreeb, Svenska jaktens litteratur intill 1900.

”Vin, kvinnor och sång intar alltså en mycket framträdande plats i jägarens tillvaro, ja hos många av dem - särskilt den glade bacchanten Johan Anders Wadman - har man en känsla av att det är huvudsaken eller i varje fall den enda acceptabla avslutningen på en dag i Dianas tecken” skriver Gunnar Brusewitz om Wadman, och låter hans ”Jägare-reglor” inleda sin antologi ”Jägarsång. Svenska dikter om jägarlivet” (1950). Stycket ingår även här.

Innehåll: ”Jägarens lif” (Jagt-tiden, Hemresan, Framkomsten, Natten, Ottetid, Morgonen, Jägare-reglor), ”Till de nättbestöflade, tungt sofvande och förnäme dilettanter af jagt och djurfång”, ”Jagten vid Nohr” [Noors slott], ”Jagten i Aspö däljer”.

 

ENGLISH:

 

Wadman, Johan Anders | Kullberg, Isac (illustr.): Iohan Anders Vadmans jagtsånger med några gubbar, åt Sveriges andre Loyd egnade. [=Title on front wrapper.]

 

 

No place, 1888 (date on lower wrapper). Folio. [24] leaves, printed as a facsimile of a manuscript with drawings.

With a total of 30 illustrations and vignettes by ”I. K-g”, probably Isac Kullberg (1853-1917). With a motto printed on the first page: ”Sköten era värf, dem I förstån er på, att till Corinthus hinna gör ej begäret nog!”.

Recent attractive full cloth, wrappers preserved (Nordiska bokhandeln). Very light soiling of wrappers (backed and with a few marginal repairs), a small marginal stain to final leaves. Provenance: Gunnar Brusewitz.

Rare, not listed in the bibliographies of Swedish hunting literature.

Johan Anders Wadmans jagtsånger, 1888

SKU: 4188
kr0.00Price
    bottom of page