top of page

(Engström, J H) (f. 1969) - Greger Ulf Nilsson (red. & form): La Résidence.

 

[Stockholm], Journal, 2010. 8:o. 184 s. (vikta sidor). Trilingual in Swedish, French and English.

Förlagets guldpräglade band i grön klot. Mycket fint skick.

Signerad: ”J H Engström / Stockholm, 15/11-2010”.

Förord: ”Bilderna i denna bok har tillkommit under J H Engströms två vistelser i Bryssel som ’artist in residence’ hos fotoorganisationen Espace Photographique Contretype; den ena sommaren 2003, den andra våren 2006. Avsikten med stipendiet är att ge konstnären möjligheten att unna sig en tids eftertanke rörande sitt arbete i allmänhet och dess vidare utveckling. Under sin vistelse kan man ifrågasätta och analysera vad man hittills uppnått under sitt konstnärliga sökande, och experimentera med nya attityder och tillvägagångssätt. Bostad, labbresurser och andra produktionsverktyg som krävs för genomförandet av konstnärens projekt ställs till förfogande av Contretype. Arbetets resultat är inte bundet till några andra krav än normala samhälleliga begränsningar och bestämmelser. Tvärtom är projekt som genomförs inom vistelsens ram avsedda att ingå som en naturligt integrerad beståndsdel i konstnärens verk och dess inriktning. I projektets karaktär ingår även aspekter på själva platsen för arbetets genomförande, det vill säga staden Bryssel. Genom mötet mellan dessa stipendiatens båda utgångspunkter - dels att eftertänksamt rannsaka sin dittillsvarande verksamhet, dels att införliva sina upplevelser och erfarenheter av Bryssel med det arbete fotografen ifråga utför under vistelsen - erbjuds stipendiaten möjligheten att forma ett vittnesmål om sitt besök. I form av en utställning eller ett tryckt verk kan detta sedan komma att utgöra en beståndsdel i det personliga arkivet, som samtidigt blir en gestaltning av fotografens utveckling och allmänna hållning. - - - Jag fann det lämpligast att låta ovanstående fakta tjäna som introduktion och stanna därvid, för ord duger inte mycket till som belysning av J H Engströms bilder. Särskilt som ord ofta fungerar bättre för att ställa frågor än för att besvara dem. - - - Den första utställningen av bilderna i den här boken bar titeln Je suis où*. Formulerad utan frågetecken fick frasen effekten att förvandla sin existentiella fråga till sanning utan något svar. - - - I sina fotografier försöker JH Engström inte förklara något utan snarare få oss att på djupaste plan förnimma det absurda i människans lott. De här bilderna förflyttar oss till det oroande tillstånd inom oss som utgöres av vars och ens ensamhet i världen. Jean-Louis Godefroid, Chef för Espace Photographique Contretype.”

 

ENGLISH:

 

(Engström, J H) (b. 1969) - Greger Ulf Nilsson (ed. & design): La Résidence.

 

[Stockholm], Journal, 2010. 8vo. 184 pp. (folding leaves). Trilingual in Swedish, French and English.

Publisher’s gilt-stamped green cloth. Very fine.

Signed: ”J H Engström / Stockholm, 15/11-2010”.

The book is a result of Engström’s two stays in Brussels as ’artist in residence’ at Espace Photographique Contretype (2003 and 2006).

J H Engström: La Résidence

SKU: 302248
kr600.00Price
    bottom of page