top of page

Sandberg, Johan Gustaf (1782-1854): Joh. Henrik Scheffel f. 1690. d. 1781. / Portr. Målare.

 

Porträtt i svart krita med förhöjningar i vitt. Osignerad. 21,8 × 18,6 cm. / Proveniens: Stockholms Auktionsverk, bokauktion 28 mars 1983, nr 17690 (ingick i en post omfattande fyra teckningar av Sandberg). Dessförinnan hos Einar Perman.

 

Litteratur: Jfr. Stig Roth, Porträttmålaren Johan Henrik Scheffel (1936), katalognr. 441, pl. 64 (ett självporträtt av Scheffel som senare ägdes av Eichhorn och nu finns i Göteborgs konstmuseum).

 

Sandbergs porträtt av Scheffel bygger på den äldre kollegans självporträtt i hög ålder. Sandberg låter honom titta åt sidan snarare än möta betraktarens blick.

 

Sandbergs bild var säkert tänkt som förlaga till ett litograferat porträtt i Cardons Galleri af utmärkta svenska lärde witterhetsidkare och konstnärer från Gustaf I:s till närvarande tid (1835-42), men som uppenbarligen utgick ur samlingen.

J. G. Sandberg: Joh. Henr. Scheffel, porträttmålare

SKU: 5200
kr0.00Price
    bottom of page