top of page

Schück, Henrik: Schwedisch-Dänische Literatur. A. Die Heidnische Zeit. [- - -] B. Das Mittelalter.

 

Fulltecknat korrektur för Henrik Schücks kapitel om Sveriges (och Danmarks) äldsta och medeltida litteratur, omfattande sid. 143-58, i Hermann Paul: Grundriss der germanischen Philologie, vol. 2:1, Abschnitt VIII:2, Nordische Literaturen. [Strassburg 1893.] 8:o.

 

Med hundratals smärre rättelser i svart bläck, troligen av Schück, som regel avseende enstaka bokstäver, avstånd och liknande, ibland hela ord, samt med tre omfattande tillägg till litteraturhänvisningarna på slutet. Överst på första sidan en 2-raders tillskrift på tyska av Hermann Paul om korrekturet till Schück.

 

Spår av vikning, ngt nött, i ett enkelt samtida klotryggsband med exlibris och ägaranteckning för Ernst Meyer (1854-1914), biblioteksman och litteraturhistoriker i Uppsala, även känd som författare av studentspex på Stockholms nation.

 

Henrik Schück (1855-1947) var sin tids främste litteraturhistoriker i Sverige, professor i Lund 1890-1898 och i Uppsala 1898-1920 (då han även var inspektor för Stockholms nation). Schück var även ledamot av Svenska Akademien (stol 3) och medgrundare av Svenska Litteratursällskapet. Som litteraturforskare betonade han faktainsamling, historia och biografi snarare än filologi och textanalys. Han är inte minst känd för sina  stora och inflytelserika litteraturhistoriska översiktsverk, och anlitades naturligt nog att skriva historiken över äldre nordisk litteratur i Hermann Pauls ”Grundriss der germanischen Philologie”.

 

ENGLISH:

 

Schück, Henrik: Schwedisch-Dänische Literatur. A. Die Heidnische Zeit. [- - -] B. Das Mittelalter. (=”Swedish-Danish Literature. A. The Pagan Era. [...] B. The Middle Ages.”)

 

Author’s proof of Henrik Schück’s chapter on early and medieval Nordic literature for Hermann Paul: Grundriss der germanischen Philologie, vol. 2:1, Abschnitt VIII:2, Nordische Literaturen, [Strassburg 1893], 8:o, pp. 143-58.

 

With hundreds of corrections in black ink, usually altering a single letter, but occasionally a word or two, and adding three substantial entries to the bibliography at end. With two lines in German on top of first page from Hermann Paul regarding this proof.

 

Traces of a horizontal fold, slight wear, in contemporary cloth-backed boards with bookplate and ownership inscription of Ernst Meyer (1854-1914), librarian and literary historian at Uppsala University.

 

Henrik Schück (1855-1947) was the most important literary historian in Sweden of his time, professor at Lund (1890-1898) and Uppsala (1898-1920), and a member of the Swedish Academy. He would have been the obvious choice for Hermann Paul to write the section about early Swedish (and Danish) literature in ”Grundriss der germanischen Philologie”.

Henrik Schück: Korrektur

SKU: 4933
kr750.00Price
    bottom of page