top of page

(Gustav III) - Beskow, Bernhard von: Om Gustaf III såsom konung och menniska. 1-5.

 

Ingår i fem volymer av Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1796 (delarna 32, 34, 37, 42 & 44). Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1860, 1861, 1863, 1867 & 1869. 8:o.

Fem volymer, samtida halvfranska band, släta guldornerade ryggar med olikfärgade titel- och nummerfält, marmorerade pärmsidor. Gott skick.

I första volymen är även Akademiens handlingar för 1860 medbundna (del 33).

Beskows stora arbete om Gustav III var ofullbordat vid hans död, varför femte delen benämns ”fragment”.

Utöver Beskows arbete finns i de här erbjudna sex årgångarna av handlingarna mycket annat, bl. a. ”Sång öfver Anna Maria Lenngren” av C. W. Böttiger, ”Minne öfver kemie professoren Torbern Bergman” av B. von Beskow, ”Fjell-lappen. Skaldestycke” av Frithiof Grafström, ”Sång öfver Anna Maria Lenngren” av E. W. Lindblad, ”Naturbilder” av Ernst Daniel Björck, ”Minne af öfver-direktören Carl Bernhard Wadström” av B. von Beskow, ”Bernhard von Beskow. Minnessång” av C. W. Böttiger, ”MInne af kongl. rådet och öfverste marskalken grefve Karl Piper” av W. E. Svedelius, samt inträdestal av Fredrik Ferdinand Carlson och Johan Börjeson.

 

ENGLISH:

 

(Gustav III) - Beskow, Bernhard von: Om Gustaf III såsom konung och menniska. 1-5.

 

In five different volumes of the transactions of the Swedish Academy (Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1796, vols. 32, 34, 37, 42 & 44).

Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1860, 1861, 1863, 1867 & 1869. 8vo.

Five volumes, contemporary half calf, spines gilt, marbled sides. Fine. (In the first volume of this set the transactions for 1860 are included.)

Beskow’s great biography of King Gustav III was unfinished upon his death, and the fifth part bears the subtitle ”Fragment”. The five volumes included here, containing all published of Beskow’s biography, contain many other contributions a well.

Gustav III

SKU: 4136
kr0.00Price
    bottom of page