top of page

Grubbe, Samuel: Filosofisk rätts- och samhälls-lära. [...] Förra delen. (Allt som utkom.)

 

Upsala, tryckt hos Sv. P. Leffler, 1839. 8:o. x + 614 s.

Ngt senare skinnryggsband, slät guldornerad rygg i fält, marmorerade överdragspapper. Nött, liten falsspricka nedtill. Senare prydlig namnteckning på fria försättsbladet.

Främre otryckta omslaget medbundet (lätt veckat), med egenhändig dedikation av författaren: ”Till professor P. D. A. Atterbom tillgifnast af Författaren”.

Denna första del var tänkt att följas av flera, och på sikt avsåg Grubbe att utge ”ett större alla filosofiens delar omfattande helt”, där föreliggande del skulle ingå. Grubbes plan fullföljdes dock inte, delvis eftersom han redan följande år kallades att företräda ecklesiastikdepartementet i konungens råd. Utgivningen av hans filosofiska skrifter har senare ombesörjts av andra.

Atterbom disputerade 1815 på avhandlingen ”De artis ad naturam in philosophia dynamica respectu” med Grubbe som preses. De förblev goda vänner i Uppsala, och Grubbe erbjöd honom i januari 1818 en docentur i teoretisk filosofi, vilken Atterbom dock till slut avstod till förmån för en motsvarande tjänst i historia. Atterbom lämnade dock inte filosofin utan utnämdes själv till professor i teoretisk filosofi 8 okt. 1828 och till professor i estetik 28 okt. 1835.

 

ENGLISH:

 

Grubbe, Samuel: Filosofisk rätts- och samhälls-lära. [...] 1. (All published.)

 

Grubbe, Samuel: Filosofisk rätts- och samhälls-lära. [...] 1. (All published.)

Upsala, tryckt hos Sv. P. Leffler, 1839. 8vo. x + 614 pp.

Somewhat later half calf, superficial wear. Later neat ownership inscription to front free endleaf.

Upper wrapper (lightly creased) bound in, with inscription by the author to P. D. A. Atterbom (”Till professor P. D. A. Atterbom tillgifnast af Författaren”).

Grubbe | Atterbom

SKU: 4140
kr0.00Price
    bottom of page