top of page

Nordqvist, Hjalmar: Granitindustrien i Förenta staterna. Reseberättelse. [...] Med 2 tavlor.

 

Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1931. Stor 8:o. 23,5 x 15,5 cm. 162 sid. + 5 utvikbara planscher (bl. a. ”Thomson Parallel Motion Gang Saw”, ”Caning Automatic Surfacing and Polishing Machine”, ”Upphängnings- och drivanordning för slipskivaxel”) samt 1 utvikbar ”Översiktskarta över de viktigare granitproducerande områdena i Förenta Staterna”. Texten rikt illustrerad med fotografier.

 

Fint grönt halvmarokängband, stenmönstrade pärmpapper, ryggen med fem upphöjda bind (Nord. bokhandelns bokbinderi), främre omslaget medbundet med dedikation från far till son Nordqvist: ”Till fil. kand Nils Nordqvist min kära reskamrat i ’de obegränsade möjligheternas land’ Pa”. Exlibris för Nils Nordqvist.

 

Tryfferad med tre tidningsartiklar och två särtryck i ämnet: ”Bergmästare Nordqvist på studieresa till Argentina i syfte att göra propaganda för svensk granit” (1933), ”Graniten enda verkligt permanenta vägbeläggningsmedlet? Av bergmästare Hj. Nordqvist, Filipstad” (1930), ”Svenska gatstenens kvalitet kritiseras. Rationellare drift - enda räddningen” (1935), ”Järnmalmsfyndigheterna vid Lake Superior. Utdrag ur en reseberättelse af Hj. Nordqvist” (ur Bihahg till Jern-Kontorets Annaler 1907, 60 sid., + utvikbar tabell, illustr.) och ”Sandblästringsförfarandet i amerikanska stenhuggerier. Reseanteckningar av bergmästare Hjalmar Nordqvist” (Filipstad 1930, 28 sid., illustr.).

 

(Sveriges geologiska undersökning. Serie C, Avhandlingar och uppsatser, 365.)

 

ENGLISH:

 

Nordqvist, Hjalmar: Granitindustrien i Förenta staterna. Reseberättelse. [...] Med 2 tavlor.

 

Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1931. Large 8vo. 23,5 x 15,5 cms. 162 pp. + 5 folding plates (incl. ”Thomson Parallel Motion Gang Saw”, ”Caning Automatic Surfacing and Polishing Machine”) and a folding map of the main granite producing areas of the United States. Text richly illustrated with photographs.

 

Attractive half green morocco, front wrapper bound in, inscribed by the author to his son and travel companion, Nils Norqvist, and with the latter’s bookplate. Three newspaper articles and two offprints included.

 

A volume on the Granite Industry of the United States, written by the visiting Swedish ”Bergmästare” Nils Nordqvist (a mining engineer and mine inspector, appointed by the government and tasked with the supervision of mining operations within his jurisdiction and with inspections, examinations and evaluations of mines and the mining industry).

 

(Sveriges geologiska undersökning. Serie C, Avhandlingar och uppsatser, 365.)

Granitindustrien i Förenta staterna

SKU: 304090
0,00 krPrice
    bottom of page