top of page

Grünewald, Isaac (1889-1946): Pär Lagerkvist med Iván.

 

Pennteckning i blått reservoarbläck med lavering i grått. Randat papper med vattenmärke. Osignerad. 27,3 x 21,5 cm. Monterad på stödblad. Utförd c. 1913.

 

Proveniens: Uppgift om motivet från familjen Grünewald, som ägt bilden till 2013 (Bukowskis).

 

Grünewald utförde några teckningar föreställande Lagerkvist 1914 och utställde följande år ett porträtt av honom på Der Sturm i Berlin (Stockholms Auktionsverk, Moderna, 28 oktober 2010, nr 1141). Dessa tidigare dokumenterade teckningar är utförda på linjerat  papper och en av dem är daterad; de avbildas dels i Bengt Lagerkvist (red.), Brev till och från Pär Lagerkvist (2006), sid. 79, dels som nr 62 i en katalog från Lorenz B. Hatt 2013 (Pär Lagerkvist (1891-1974). En samling böcker, korrektur, brev och porträtt). I alla tre teckningar sitter Lagerkvist i en snarlik eller samma stol, uppenbarligen hemma hos familjen Grünewald. Jämför även Lagerkvists karakteristiska sittstil på ett fotografi från omkring 1912, avbildat i Torbjörn Åhs, En skinande saga (1984), sid. 35.

 

Grünewalds son Iván som var född 26 november 1911 kan knappast vara äldre än två år i bilden, vilket torde datera bilden till 1913. Det var ett intensivt år i Grünewalds och Lagerkvists relativt kortvariga vänskap, och året för Lagerkvists programskrift Ordkonst och bildkonst som utkom med ett berömt omslag av just Grünewald.

 

Pär Lagerkvist förberedde sig 1910-12 målmedvetet för att debutera med en bok men var även mycket intresserad av den moderna konsten, som han tyckte visade på verklig förnyelse till skillnad från litteraturen. Våren 1912 bedrev han även sporadiska studier i konsthistoria vid Uppsala universitet. Samma sommar såg han De åttas utställning i Stockholm, och tog strax därefter kontakt med Grünewald, gruppens frontfigur. De umgicks även i Paris våren 1913, och tillsammans hade de långt gångna planer på en konst- och litteraturtidskrift som dock inte realiserades.

 

Ett konkret resultat av deras samvaro var däremot Grünewalds välkända omslagsbilder till två av Lagerkvists tidiga böcker, Ordkonst och bildkonst (1913) och Motiv (1914). Efter att Pär Lagerkvist 1912 och 1913 utgivit två små böcker som inte väckt någon uppmärksamhet att tala om, planerade han noga sin programskrift Ordkonst och bildkonst. Han var angelägen om att den inte skulle passera obemärkt, och knöt därför två välkända namn till den. Dels bad han den etablerade och respekterade kritikern August Brunius, som han lärt känna samma år, om ett förord, dels lät han Isaac Grünewald utforma bokens omslag. Båda dessa omständigheter medförde att boken mottogs med ett helt annat intresse än den annars skulle ha gjort.

 

Senhösten 1915 berättar Lagerkvist i brev till Nils von Dardel att han avslutat vänskapen med paret Grünewald. Han var nog inte ensam om att finna Isaac alltför dominerande, men sårad stolthet spelade nog också in, ”dom tycker boken [Järn och människor] är usel, har de sagt åt Sprengel”.

 

ENGLISH:

 

Drawing in blue pen ink and grey wash by Swedish artist Isaac Grünewald (1889-1946), depicting young writer Pär Lagerkvist together with Grünewald’s son Iván, approximately two years old at the time. Sheet laid down. Unsigned. Provenance: The Grünewald family until 2013.

Isaac Grünewald: Pär Lagerkvist med Iván

SKU: 3295
kr0.00Price
    bottom of page