top of page

Thunberg, Carl Peter: Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. 1-4.

 

Upsala, Joh. Edman, 1788-93. 8:o. [xxiv] + 390; + [xxx] + 384; + [xii] + 1-286, 289-389, 400-414; + [34] + 1-285, 288-342 sid. (med oregelbunden painering) + graverad vinjett i första delen (Goda Hoppsudden) + 10 graverade plancher (varav 7 utvikbara). Utan förtitelbladen.

Gåvoexemplar av Thunbergs reseskildring.

Fyra ungefär samtida skinnryggsband, släta ryggar med sparsam guldlinjering och två olikfärgade fält med guldtryck, det övre för titeln och det nedre med texten ”Skänkt af Auctor”.

Stänkta pärmpapper. Lätt nötta; en sentida ägare har tyvärr genomgående nedtonat en del smärre fläckar och missfärgningar, samt en fuktrand i del 2, med vit krita. Liten marginallagning i del 2 och sista delen med lagning av en kort reva i främre fribladet.

Likalydande förvärvsanteckning i varje del: ”C. R. Borgenstjerna 16/12 1813”. Trots att volymerna saknar egenhändig dedikation kan det inte råda någon tvekan om att sviten varit en gåva från Thunberg själv, sannolikt till just Carl Robert Borgenstierna (1790-1838), senare bataljonsläkare och medlem av Linneanska Samfundet, grundat 1832.

Borgenstiernas förvärvsanteckning är daterad 1813 under hans medicinstudier vid Uppsala universitet. Thunberg var professor i medicin och botanik där från 1784 till sin död 1828 och måste ha varit Borgenstiernas lärare.

Innehåll: ”Resan til södra Europa och Goda hoppets udde i Africa, åren 1770, 1771, 1772, 1773” (del 1), ”Tvänne långa resor inåt södra Africas hörn, och sedan til ön Java, åren 1773, 1774, 1775” (del 2), ”Resan til och uti kejsaredömet Japan, åren 1775 och 1776” (del 3) och ”Resan uti kejsaredömet Japan, på Java och Ceilon samt hemresan” (del 4).

 

ENGLISH:

 

Thunberg, Carl Peter: Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. 1-4.

 

Upsala, Joh. Edman, 1788-93. 8vo. [xxiv] + 390; + [xxx] + 384; + [xii] + 1-286, 289-389, 400-414; + [34] + 1-285, 288-342 pp. (irregular pagination) + engraved head-piece in volume one (Cape of Good Hope) + 10 engraved plates (7 of which folding). Without half-titles.

Presentation copy of the first edition of C. P. Thunberg’s (1743-1828) important account of his travels to southern Europe, South Africa, Java, Japan and Sri Lanka (Ceylon).

Thunberg was a Swedish naturalist and an apostle of Carl Linnaeus, and has been called "the father of South African botany", "pioneer of Occidental Medicine in Japan" and the "Japanese Linnaeus".

Four volumes, roughly contemporary quarter calf, smooth spines with labels lettered in gilt as title and ”Skänkt af Auctor” (”Given by the Author”).

Light wear; regrettably a recent owner has faintly retouched insignificant stains and miscolorations throughout, and a dampstain in volume 2, with white chalk. Small marginal repair in part 2, front free endpaper in final part with a closed tear.

Ownership inscription in each volume: ”C. R. Borgenstjerna 16/12 1813”. Despite the lack of autograph inscription there can be no doubt that these volumes were once a gift from Thunberg himself, almost certainly to Carl Robert Borgenstierna (1790-1838), later a military medical doctor and a member of the first Swedish Linnean Society (Linneanska Samfundet, est. 1832).

Borgenstierna’s acquisition is dated 1813 during his medical studies at Uppsala University, where he graduated in 1817. Thunberg, professor of medicine and botany there from 1784 until his death in 1828, must have been his teacher.

Gåva av Thunberg

SKU: 4223
kr0.00Price
    bottom of page