top of page

Epistler och Evangelia på Sön- och Helgedagar: såsom ock ther til hörige collecta och böner.

 

[Stockholm, Burchardi] 1694. 4:o. 21,5 x 17 cm. 248; + [ii] + 251-390 sid.

 

Nära samtida band i svart getskinn, lätt nött, helt guldsnitt samt läckra marmorerade för- & eftersättsblad. Guldpräglad silkesetikett på främre spegeln: ”C: G: B: Salstad. a° 1745. C.F.F.” och med ngt darrhänt anteckning på främre fribladet: ”Denna bok förärades mig till min Kyrka wid Sahlestad af den Berömda Bokbindaren i Stockholm Christian Fredrich Frölich den 11 Januarii 1745, C. G. Bielke”.

 

Carl Gustaf Bielke (1683-1754) är inte minst känd för sin stora boksamling. Biblioteket från Salsta överfördes till Skokloster 1787, uppenbarligen med undantag för böckerna i slottskapellet.

 

Sällsynt, indragen på grund av biskoparnas missnöje. När den någon gång förekommer är det ibland oskurna exemplar från den restupplaga som Klemming fann i Riksarkivets lager.

 

”En märklig plats i vår hymnologiska litteratur intager den Svedbergska psalmboken af år 1693, hvilken, som bekant, knappast färdigtryckt blef förbjuden och indragen i följd af biskoparnes missnöje.”

 

Collijn, sp. 247: ”1695 indrogs och makulerades upplagan på några få ex. när”. Hierta 1333 «R.R.R.». O. Walde, De svenska bibliotekens historia (1931), sid. 91 ff.  Carlander, 2, sid. 266 ff. & sid. 130-1. G. E. Klemming, Ur en antecknares samlingar (1880-2), sid. 118: ”Stilar, papper och tryck äro i hög grad utmärkta. Helt få exemplar synas nu finnas till”. Arvid Hedberg, Stockholms bokbindare, 2, sid. 88-91.

 

ENGLISH:

 

From the Salsta library of Count Carl Gustaf Bielke (1683-1754): Epistler och Evangelia på Sön- och Helgedagar: såsom ock ther til hörige collecta och böner.

 

[Stockholm, Burchardi] 1694. 4to. 21,5 x 17 cms. 248; + [ii] + 251-390 pp.

 

Near-contemporary black goatskin (lightly worn), all edges gilt, marbled endpapers. Gilt-lettered silk label within frame on front pastedown ”C: G: B: Salstad. a° 1745. C.F.F.” and inscription on upper fly-leaf: ”Denna bok förärades mig till min Kyrka wid Sahlestad af den Berömda Bokbindaren i Stockholm Christian Fredrich Frölich den 11 Januarii 1745, C. G. Bielke”.

 

All the books and manuscripts in the highly important Bielke library at Salsta were transferred to Skokloster Castle in 1787, apparently with the exception of those housed in the chapel.

 

Extremely rare. Collijn, col. 247: ”1695 indrogs och makulerades upplagan på några få ex. när” (withdrawn and cancelled in 1695 save for a few copies). Hierta 1333 ”R.R.R.”. O. Walde, De svenska bibliotekens historia (1931), pp. 91 ff. Carlander, 2, pp. 266 ff. & pp. 130-1. G. E. Klemming, Ur en antecknares samlingar (1880-2), p. 118: ”Stilar, papper och tryck äro i hög grad utmärkta. Helt få exemplar synas nu finnas till” (Excellently printed on fine paper. Very copies seem to exist). Arvid Hedberg, Stockholms bokbindare, 2, pp. 88-91.

Från Carl Gustaf Bielkes bibliotek på Salsta

SKU: 5076
kr0.00Price
    bottom of page