top of page

Martin, Elias (Stockholm 1739-1818): Den 9 april 1787.

 

Två små laveringar, utförda på för- och eftermiddagen av samma dag. På blågrått papper. 10,2 × 15 cm. Osignerade. Påskrift: ”d. 9 apr. 1787. f.m.” resp. ”… e.m.” I gemensam passepartout, yttermått 40 × 30 cm.

 

Efter många framgångsrika år i England, där Martin inte minst varit verksam som landskapsmålare, återvände han 1780 till Sverige och stannade i åtta år. Dessa bilder är utförda under denna period, då han bl. a. var lärare i landskapsmålning på Konstakademien 1785-87. Under de sista åren före återesan till England 1788 utökade Elias Martin sin repertoar med en genre, som han fortsatte att exploatera intensivt och framgångsrikt efter sin återkomst till Sverige 1791. Det gällde bruksbilderna, och Hoppe nämner i detta sammanhang att Martin 1787 vistades på Leufsta i Uppland, varifrån ett par akvareller daterade den 12 maj är bevarade (Hoppe, Elias Martin (1933), sid. 78–80).

 

Föreliggande par anspråkslösa men atmosfärrika landskapsbilder ligger nära de omnämnda Leufstabilderna i tiden, och skildrar fridfulla naturupp­levelser där Martin även gjort en poäng av att notera vilken tid på dagen bilderna utförts. Träden i förmiddagsbilden bildar en rad som inte ser helt slumpmässig ut, och som möjligen kan vara del av en allé.

 

”I Martins bildvärld hade det obestämbara mitt på dagen som präglat den tidigare svenska topografiska bildkonsten förvandlats till ett pärlband av varierande ögonblick och tidpunkter” (Mikael Ahlund).

 

ENGLISH:

 

Two small original wash drawings / watercolours by Swedish artist Elias Martin, unsigned, executed in the morning and afternoon of the same day, and dated April 9, 1787.

Elias Martin: Den 9 april 1787

SKU: 5281
kr12,000.00Price
    bottom of page