top of page

Eklund, Hans: Konkret. Utställning / Olle Bonniér Pierre Olofsson Karl-Axel Pehrson målningar / Arne Jones skulptur. 19 mars-5 april 1949.

 

Stockholm, Galerie Blanche, 1949. 8:o. 16 sid. Illustrerad med 4 originalträsnitt.

Författarens eget exemplar av denna viktiga katalog.

Nr 130 av upplagans 600 numrerade exemplar. Enkelt klotband, omslagen medbundna, främre omslaget med antydan till hörnveck.

Proveniens: Museimannen och konsthistorikern Hans Eklund (1921-2018).

”Den nya konsten rubricerades som konkret på Galerie Blanche 1949. Olle Bonniér, Pierre Olofsson, Karl Axel Pehrson och Arne Jones deltog i denna utställning, som mer än någon annan proklamerade den konkreta konsten och blev ett definitivt genombrott för deltagarna. Samma år genomfördes också Världssportutställningen och i tidskriften Prisma publicerade Olle Bonniér ett berömt manifest.”

(Galerie Blanche katalog nr 15.)

Hans Eklunds inledning:

”Ordet konkret i samband med bildkonst har ofta och tidigare inneburit detsamma som en naturalistisk bildform. Ett konstnärligt verk bör emellertid betraktas som konkret när det är en renodlat konstnärlig verklighet, oberoende av naturen som förebild. Ty som den konkreta konstens motsats kan man ställa en abstrakt (vare sig figurativ eller non-figurativ), vilken i sina kompositioner abstraherar eller idémässigt rör sig med naturobjekt. Den konkret arbetande konstnären komponerar inte med element som föreställer något. För honom blir inte längre omvärldens synliga beståndsdelar upplevelsen utan de rent konstnärliga idéerna om rörelse och färgförlopp. Det konkreta verket utesluter inte det spontana på grund av sin formstränghet, men lika mycket här som i musikaliskt verk är en genomförd kompositionell behandling nödvändig för funna temata. Begreppet konkret har fått en preciserad betydelse. På exakt samma sätt har värdet realistisk getts en ny innebörd. Realismen gäller inte längre här som trohet mot naturförebilder. Verkligheten avser de rena bildvärdena. Ny realism och ny realitet siktar på ett mera omfattande och påtagligt uttryck.”

 

ENGLISH:

 

Eklund, Hans: Konkret. Utställning / Olle Bonniér Pierre Olofsson Karl-Axel Pehrson målningar / Arne Jones skulptur. 19 mars-5 april 1949.

 

Stockholm, Galerie Blanche, 1949. 8vo. 16 pp. Illustrated with 4 woodcuts.

Provenance: Swedish art historian Hans Eklund (1921-2018), author of this important catalogue of concrete art.

No 130 of just 600 numbered copies.

Plain blue cloth, wrappers bound in (front wrapper with faint corner crease).

(Galerie Blanche catalog no 15.)

Eklund: Konkret, 1949. Författarens exemplar

SKU: 302370
2 600,00 krPrice
    bottom of page