top of page

Eenberg, Johan | Lindström, Hans (utg.): En utförlig relation om den gruveliga eldsvåda och skada som sig tilldrog med Uppsala Stad den 16 maj, år 1702.

 

Uppsala, Appelbergs boktryckeri, 1960. 8vo. [iv] sid. (tvåsidig karta) + 40 + [iv] sid. (samma karta).

 

Nr. 290 av upplagans 700 numrerade exemplar, tryckta på fint papper. Fint marmorerat pappersband, omslagen medbundna, exlibris för Kurt Winberg och inklistrat visitkort för Kurt Lundén, VD på Appelbergs boktryckeri.

 

Nytryck av Eenbergs berättelse om den förödande uppsalabranden 1702, som utgavs två år senare som supplement till hans sällsynta uppsalabeskrivning, Kort berättelse af de märkwärdigste saker som för de främmande äre at besee och förnimma uti Upsala stad och näst om gränsande orter. Kartan över Uppsala före 1702 som återges här är hämtad från Bussers bok om staden.

 

ENGLISH:

 

Eenberg, Johan | Lindström, Hans (ed.): En utförlig relation om den gruveliga eldsvåda och skada som sig tilldrog med Uppsala Stad den 16 maj, år 1702.

 

Uppsala, Appelbergs boktryckeri, 1960. 8vo. [iv] (folding map) + 40 pp. + [iv] pp. (repetition of the map).

 

No. 290 of 700 numbered copies, printed on fine paper. Attractive marbled boards, printed wrappers bound in, bookplate of Kurt Winberg.

 

Reprint of Eenberg’s account of the fire that ravaged Uppsala in 1702, first published in 1704 as a supplement to his rare description of Uppsala, Kort berättelse af de märkwärdigste saker som för de främmande äre at besee och förnimma uti Upsala stad och näst om gränsande orter. The map in the present edition is a reproduction from a work about Uppsala (1769-73) by Joh. Busser.

Eenberg: Branden i Uppsala 1702

SKU: 359
kr0.00Price
    bottom of page