top of page

Bernström, John (kommentarer) & Hedlund, Monica (översättning): Dyalogus creaturarum moralizatus 1483. / Skapelsens sedelärande samtal 1483.

 

Uppsala, Michaelisgillet, 1983. 8:o. viii s. (förord), [9-322] s. (faksimil i färg), 323-496 s. (kommentarer, översättning, efterskrifter, kolofon).

 

Nr 113 av bibliofilupplagans 150 exemplar i påkostat blindpressat naturfärgat skinnband formgivet av Sture Åkerström, i klotöverdragen tryckt kassett, det hela utfört av Knut Hässlers bokbinderi. Minimal fläck på ryggen till kassetten. Fint skick.

 

Exemplaret har tillhört någon av ledamöterna i Michalisgillet, vilket framgår av en löst bifogad tryckt inbjudan till sammanträde i Uppsala 30 sept. 1982, då John Bernström även håller föredrag om träsnitten i Dialogus creaturarum. ”Lämpligt tåg avgår från Stockholm kl 15.43”.

 

Färgfaksimil av den första i Sverige tryckta boken, troligen skriven av Maynus de Mayneriis och tryckt av Johann Snell i Stockholm 1483. Faksimilet utgavs med anledning av 500-årsminnet 1983. Även 400-årsminnet firades på liknande sätt, med ett fotolitografiskt (svartvitt) faksimil, ombesörjt av G. E. Klemming och tryckt i 75 exemplar.

 

ENGLISH:

 

Bernström, John (commentary) & Hedlund, Monica (translation): Dyalogus creaturarum moralizatus 1483. / Skapelsens sedelärande samtal 1483.

 

Uppsala, Michaelisgillet, 1983. 8vo. viii pp. (foreword), [9-322] pp. (colour facsimile), 323-496 pp. (commentary, translation, afterwords, colophon).

 

Colour facsimile of the first book printed in Sweden (Stockholm, Johann Snell, 1483), occasioned by the quincentenary in 1983.

 

No 113 of an exclusive leatherbound edition limited to 150 copies. Full leather binding designed by Sture Åkerström, in a cloth-covered printed box (Knut Hässlers bokbinderi). A minute stain to spine of box. Very fine.

 

The book is the ”Moralized Dialogue of Creatures”, probably written by Milanese physician Maynus de Mayneriis. With commentary and a Swedish translation. The 400-year jubilee was celebrated in a similar way, with a collotype (black & white) facsimile, published in 75 copies by G. E. Klemming in 1893.

Dyalogus creaturarum, faksimil 1983 i bibliofilupplaga

SKU: 4953
0,00 krPrice
    bottom of page