top of page

Hammarskjöld, Dag: Konjunkturspridningen. En teoretisk och historisk undersökning.

 

Stockholm 1933. 8:o. [viii] + 266 s.

Häftad, tryckta sköra omslag. Bakre omslaget med liten pappersförlust i nedre yttre hörnet, men ett ovanligt välbevarat exemplar.

Med författarens dedikation: “Dr Wolfgang Donner från vännen förf.”

(Statens offentliga utredningar 1933:29.)

I Uppsala studerade Dag Hammarskjöld romanska språk (franska), praktisk filosofi och nationalekonomi. Sin fil. kand erhöll han efter endast två och ett halvt års studier. Han fortsatte sina studier i nationalekonomi och disputerade 1933 för doktorsgraden med föreliggande avhandling.

Som nationalekonom ingick Hammarskjöld i den s.k. Stockholmsskolan med Gunnar Myrdal och Bertil Ohlin, han blev ledamot av nämnden för Konjunkturinstitutet 1937 och sakkunnig vid utrikesdepartementet i finansiella frågor 1946. Under sin tid i Sverige spelade Hammarskjöld stor roll vid utformningen av den ekonomiska politiken.

Dedikationens Wolfgang Donner torde vara densamme, som blev professor i engelska i Uppsala 1951, efter att i 14 år ha haft motsvarande professur i Åbo.

 

ENGLISH:

 

Hammarskjöld, Dag: Konjunkturspridningen. En teoretisk och historisk undersökning.

 

Stockholm 1933. 8vo. [viii] + 266 pp.

Sewn as issued, fragile printed wrappers. Rear wrappers with small corner loss, else very fine.

Inscribed by the author: “Dr Wolfgang Donner från vännen förf.”

This is Dag Hammarskjöld’s doctoral dissertation in Economics.

Dag Hammarskjölds avhandling, med dedikation

SKU: 2960
kr0.00Price
    bottom of page