top of page

Lundius, Carolus: Zamolxis primus getarum legislator, academica dissertatione luci publicæ restitutus.

 

Upsaliæ, Henricus Keyser, 1687. 4:o. [xvi] + 214 s.

Samtida skinnband, mycket nött, guldornerad rygg (skadad överst), främre falsen svag, titelbladet och sista bladet fläckade i marginalen (garvämnen från bandet), en del gamla understrykningar i bläck.

Med E[ric] J[ulius] Biörners namnteckning på främre spegeln!

Collijn, sp. 538.

Historikern Carolus Lundius (1674-1715) var en mycket övertygad rudbeckian. I likhet med flera av hans övriga skrifter är föreliggande arbete om den mytiske Zamolxis, geternas / goternas förste lagstiftare, baserat på manuskript som ingen sett utom Lundius själv. Det anses troligast att de aldrig existerat.

Enastående proveniensexemplar av boken: Eric Julius Biörner (1696–1750) var en av de sista betydande anhängarna av Rudbecks barocka och sveocentriska historieskrivning. Han är främst känd såsom utgivare av Nordiska kämpadater (1737), en samling isländska sagor som senare kom att bli en viktig inpirationskälla för den svenska romantiken.

“Ännu vid seklets mitt levde några ståndaktiga rudbeckianer [Biörner & Göransson], som svalt Atlantican med hull och hår och med nya kombinationer underbyggde den nationella myten om det uråldriga svenska rikets forna storhet. Hånets och löjets pilar bet inte på dem. Med blind entusiasm drev de sina teser, som tjädertuppar i spel.” (Lindroth).

 

ENGLISH:

 

Lundius, Carolus: Zamolxis primus getarum legislator, academica dissertatione luci publicæ restitutus.

 

From the Library of a Believer

Upsaliæ, Henricus Keyser, 1687. 4to. [xvi] + 214 pp.

Contemporary calf, very rubbed, spine gilt in compartments, defective at head, upper joint weak, marginal staining to title and final leaf, occasional old under-linings in ink.

With ownership inscription of E[ric] J[ulius] Biörner on front paste-down.

Collijn, col. 538.

Historian Carolus Lundius (1674–1715) was possibly an even more convinced 'rudbeckian' than Olof Rudbeck himself. Like most of Lundius' work the present book about the mythical Zamolxis, first legislator of the Goths, is based on ancient manuscripts which have never been seen by anyone but Lundius and which must have been either non-existent or forged by him.

An excellent association copy. Eric Julius Biörner (1696–1750) was one of the last important followers of Rudbeck's baroque and sueocentric historiography. He is chiefly known as the editor of Nordiska kämpadater (1737), a collection of Icelandic Sagas which later became an important influence for the Swedish romantic movement.

“Ännu vid seklets mitt levde några ståndaktiga rudbeckianer [Biörner & Göransson], som svalt Atlantican med hull och hår och med nya kombinationer underbyggde den nationella myten om det uråldriga svenska rikets forna storhet. Hånets och löjets pilar bet inte på dem. Med blind entusiasm drev de sina teser, som tjädertuppar i spel.” (Lindroth)

Carolus Lundius: Zamolxis

SKU: 255
0,00 krPrice
    bottom of page