top of page

(Brunius, Carl Georg) (1792-1869) - Bo Grandien: Från latinskald till kyrkobyggare. [På omslaget felaktigt: ”byggmästare”.] Biografisk inledning till ett studium av Carl Georg Brunius som arkitekt, restaurator och konstvetenskaplig författare.

 

Uppsala 1971. Diss. Stencilupplaga i A4-format. [1] + 229 blad.

Tryckta blå omslag, dedikation ”Till Henrik, nestorn, med hälsning från Bo G.” Med Alf Henriksons exlibris. Kort reva nedtill längs främre omslagets falsveck, men i gott skick.

Licentiatavhandling, v.t. 1971 vid konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Några år senare utkom på Nordiska museets förlag Grandiens bok ”Drömmen om medeltiden. Carl Georg Brunius som byggmästare och idéförmedlare”.

Carl Georg Brunius var klassisk filolog, arkitekt och konsthistoriker, student vid Lunds universitet 1803 och vid Uppsala universitet 1811, docent i grekiska 1815, adjunkt i detta ämne och i romersk vältalighet och poesi 1820 resp. 1821, och Esaias Tegnérs efterträdare som professor i grekiska 1824. Brunius framträdde tidigt som latinsk skald. Sin mesta tid ägnade han dock åt byggnadskonsten: 1833-1859 ledde han restaurationsarbetena på Lunds domkyrka (och utförde den djärva höjningen av kryptan), dessutom verkställde han restaurationerna av Växjö domkyrka (1849-52) samt av flera stads- och landskyrkor i Skåne, och uppgjorde ritningar till nya kyrkor och planerade om- och nybyggnader på skånska herresäten (Jordberga slott, Sövdeborg, Trolleholm med flera). Brunius lät även uppföra en egen bostad vid Mårtenstorget i Lund ( Kiliansgatan 17) som ännu är bevarad. Brunius var även forskare i Sveriges äldre konsthistoria och utgav (tillsammans med Johan Gustaf Liljegren) Nordiska fornlemningar (med 100 planscher, 1823), Nordens äldsta metropolitankyrka (1836; omarbetad och tillökad upplaga 1854), Antiqvarisk och arkitektonisk resa genom Halland, Bohuslän, Dalsland, Vermland och Vestergötland år 1838 (1839), Glimminge faste steenhus i Christianstads lehn i Skaane (1844), Historisk och arkitektonisk beskrifning öfver Helsingborgs Kärna (1845), Skånes konsthistoria för medeltiden (1850), Konstanteckningar under en resa år 1849 (1851), Om renaissans- eller barockstilen i Skåne (1856), Konstanteckningar under en resa till Bornholm år 1857 (1860) samt Gotlands konsthistoria (I-III 1864–66).

 

ENGLISH:

 

(Brunius, Carl Georg) (1792-1869) - Bo Grandien: Från latinskald till kyrkobyggare. Biografisk inledning till ett studium av Carl Georg Brunius som arkitekt, restaurator och konstvetenskaplig författare.

 

Uppsala 1971. Diss. Duplicated in A4-size. [1] + 229 leaves.

Printed blue wrappers with one short tear, else fine.

Inscribed by the author to Alf Henrikson, and with his bookplate.

Grandien’s dissertation about Swedish scholar, art historian and architect Carl Georg Brunius, who sought to revive the mediaeval styles in his architectural work, while he detested the more recent Baroque and Rococo styles. His career as an architect began with his restoration work on Lund Cathedral in collaboration with the Stockholm architect Axel Nyström.

Carl Georg Brunius

SKU: 301759
kr500.00Price
    bottom of page